Féach/Éist leis an mír físe arís agus déan iarracht na bearnaí seo a líonadh.
2. Eagraíodh cluiche idir na scoláirí agus na múinteoirí don Mháirt.
Bhí comhrac an eatarthu.
Thug na scoláirí an leo sa deireadh.
Fad is a bhí an cluiche ar siúl bhí seisiúin ar siúl i halla na .

3. Ar an gCéadaoin bhí seisiún faoi bhia .
Bhí sé tugtha faoi ag múinteoirí go raibh go leor daltaí ag ithe bia nach raibh folláin.
An lá sin bhí na scoile lán go doras le torthaí, arán donn agus .
Bhí mhór, fhada ann ag am lóin.