Féach/Éist leis an mír físe arís agus déan iarracht na bearnaí seo a líonadh.
B2:
clár ama an chúrsa ar an .
go leor imeachtaí éagsúla.
Bhíodh ranganna ar ar maidin, spórt san iarnóin agus nó seó tallainne istoíche.
Ní raibh aon dá mar a chéile.
Is cinnte go mbíodh siad tuirseach, traochta, gach oíche.

B3:
Lá amháin bhí cluiche faoi lán seoil.
Bhí greim an duine ag Pól ar an liathróid agus é ag rith ar luas .
I bpreabadh na bhí sé leagtha chun na .
Thosaigh sé ag in ard a chinn is a .