Féach/Éist leis an mír físe arís agus déan iarracht na bearnaí seo a líonadh.
2.
An mhaidin dár bhuail clog Shíle ag a seacht a .
geit aisti.
Bhí sí tuirseach, traochta, .
Ní raibh uirthi éirí.
Bhí uirthi go sí amach.

3.
dí éirí agus í féin a don scoil.
Ní raibh aon trua ag a di agus dúirt sí le Síle go sí dul ar scoil.
Ní mó ná a bhí Síle.
Thug sí ar stad an bhus go drogallach.
Bhí sé ag báistí.