Féach/Éist leis an mír físe arís agus déan iarracht na bearnaí seo a líonadh.
B2:
Rinne Máire obair na a dhéanamh.
Cúpla lá ina sin chuir a cara Síle ceist uirthi teacht chuig in éineacht léi..
Bhí ar Mháire imeacht amach ach dúirt sí nach sí mar go raibh go leor obair bhaile le aici.
Tá buachaillí ag imirt sa chúlra.

B3:
Coicís ina dhiaidh sin thug Micheál di teacht chuig an leis.
Scannán den chéad scoth é, dar leis, agus bhí sé ar siúl ag a hocht a chlog sa Savoy.
Bhí Máire idir dhá .
sí leanúint leis an obair.
D’oibrigh sí go dian siar amach san oíche.