In ainneoin an eacnamaíoch a bhí sa tír seo, tá Éire fós i measc na is saibhre ar domhan. Ina theannta sin táimid inár den Aontas Eorpach agus i measc thíortha an Chéad Domhain. Is minic é ag na húdaráis agus polaiteoirí go bhfuilimid go hiontach maidir le dhíreach eachtrach a . I dtír den chineál sin cén fáth a bhfuil fadhb na bochtaineachta againn? Cén fáth go bhfuil trácht rialta ar na saolta seo ar tithíochta agus an líon daoine atá gan dídean dá bharr? Cén fáth a bhfuil cosúil le Cumann Naomh Uinseann de Pól agus Clann Shíomóin luite amach orthu féin de shíor agus ag ina gcuid iarrachtaí teacht i gcabhair orthu siúd atá i ngalar na