De réir fhigiúirí 2016 a foilsíodh le déanaí tá tuairim is 73,000 duine a Gaeilge go laethúil (taobh amuigh den chóras oideachais). Tá beagán sa bhreis ar 20,000 acu sin ina gcónaí sa Ghaeltacht . Níl ansin ach céatadán an-bheag de dhaonra na tíre agus eile, má bhí a leithéid ag teastáil go bhfuil an Ghaeilge i na gcás, sa Ghaeltacht agus taobh amuigh di. Is teanga í gan aon , teanga a bhfuil a bás á fhógairt leis na . Tá daoine áirithe ann gur fada leo go rachaidh sí ar shlí na agus daoine eile ag saothrú go len í a chaomhnú.