‘Aoibhinn an scoláire.’ ‘Ní féidir ceann críonna a chur ar cholainn óg.’ ‘Mol an óige agus tiocfaidh sí.’ aon duine a ach go bhfuil an Ghaeilge le seanfhocail agus nathanna cainte faoin óige. Cuid acu agus cuid acu . An t-aon rud atá fíor ná go raibh gach duine óg uair amháin agus gur cuid den saol é daoine a bheith ag faoin dream óg atá ag teacht aníos ina ndiaidh. In aon faoi leith, áfach, is iad na daoine óga amháin a thuigeann na agus atá sa saol dóibh.