Féach/Éist leis an mír físe arís agus déan iarracht na bearnaí seo a líonadh.
2. Bhí Seán agus Máire ag obair le chéile.
siad a chur ar theaghlach amháin faoi na féilte éagsúla.
siad tosú ar an bpointe .
“Tús maith leath na hoibre,” a dúirt siad leo féin.
Bheadh le scríobh acu ag an deireadh.

3. Ar dtús labhair siad faoi lá fhéile Pádraig.
Chuaigh siad isteach go lár na le féachaint ar an .
Bhí an áit le daoine.
Bhain siad lán a gcuid as na hiontais a bhí le feiceáil.
Ina theannta sin chuaigh siad go teach .