TORTHAÍ GAEILGE NA hARDTEISTE: 24% a fuair na grádanna is airde agus níor theip ach ar 66 duine

A mhalairt ar fad de scéal a bhí ann ag an ngnáthleibhéal, áit nár éirigh ach le 67 duine grád H1 (AI) a bhaint amach, agus ar theip ar 473 duine