Torthaí Fhéile Náisiúnta na Scoildrámaíochta 2018 fógartha

Bronnfar duaiseanna na gcomórtas inar ghlac thart ar 10,000 duine páirt iontu i bPáirc an Chrócaigh an mhí seo chugainn. Tá liosta bhuaiteoirí na Féile Náisiúnta thíos…

Torthaí Fhéile Náisiúnta na Scoildrámaíochta 2018 fógartha

Tá dea-scéal faighte ag scoileanna ar fud na tíre agus torthaí Fhéile Náisiúnta na Scoildrámaíochta.

Bronnfar na duaiseanna ag ócáid speisialta i bPáirc an Chrócaigh ar an 23 Bealtaine.

Daltaí as Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Gaillimh, a bhuaigh an duais don scothléiriú ag Féile Náisiúnta na bliana seo.

Ba í an craoltóir Lynette Fay a bhí i mbun moltóireachta ag an bhféile.

Faoin rannóg ‘Duaiseanna Speisialta’, ba ar Scoil Náisiúnta Cholmcille ar an Tulach i gConamara a bronnadh an duais sa rannóg ‘An Bhunscoil Gaeltachta is Fearr’.

Scoil Náisiúnta na Scairbhe gCo. an Chláir a fuair an duais ‘An Bhunscoil is fearr nach Gaelscoil nó Scoil Gaeltachta í’.

Ba iad lucht Ghaelscoil Éanna, An Uaimh, Co. na Mí, a chroch leo an duais as ‘An Léiriú is Fearr ar Nuadhráma’.

Ar an dara leibhéal, ba é Gaelcholáiste Chiarraí i dTrá Lí a thug leo an duais sa rannóg ‘An Pobalcholáiste is Fearr’ agus d’éirigh le Meánscoil Chnoc Sackville, Séipéal Iosóid, Baile Átha Cliath, a roghnaíodh mar an Mheánscoil is fearr nach scoil lán-Ghaeilge í.

Is é An Cumann Scoildrámaíochta a eagraíonn an fhéile seo gach bliain agus é mar aidhm acu drámaíocht na na Gaeilge a chur chun cinn i measc scoláirí bunscoile agus iarbhunscoile ar fud na tíre. Glacann suas le 10,000 duine óg páirt sna féilte gach bliain. Roimh an bhFéile Náisiúnta, bíonn thart ar 18 comórtas áitiúil ar fad ann agus iad dírithe ar bhunscoileanna, ar scoileanna iar-bhunoideachais agus ar chlubanna óige.

 

Buaiteoirí na gComórtas
Comórtas 1 “Na Trí Bhéar” S.N. Cholmcille, Ros a’Mhíl, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 2 “Arú Séimí Bocht” Scoil Bhríde, Leitir Mhic a Bhaird, , Tír Chonaill.
Comórtas 3 “Toy Story 1.5” Scoil Tigh Raoireann, Tigh Raoireann, Co. Cheatharlach.
Comórtas 4 “Cinderella” Scoil Adhamhnáin, An Luinnigh, Tír Chonaill.
Comórtas 5 “Na Cuairteoirí” S.N. Cholmcille, An Tullach, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 6 “Taibhsí an tSléibhe” Scoil Phádraig Naofa,Crois Mhic Lionnáin, Co. Ard Mhacha.
Comórtas 7 “Hansel agus Gretel” Gaelscoil an Mhuilinn, An Muileann gCearr, Co na hIarmhí.
Comórtas 8 “Craobh an Chontae” Scoil Sailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.
Comórtas 9 “An Madra sa Chlós” Gaelscoil Ultain, Muineachán.
Comórtas 10 “An Chéad Fhaoiside” Pobalscoil Ghaoth Dobhair, Tír Chonaill.
Comórtas 11 “Pádraicín is Ainm Dom” Meánscoil Chnoc Sackville, Séipéal Iosóid, BÁC 20.
Comórtas 12 “The Gaeltalk” Coláiste Mhuire, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí.
Comórtas 13 “Píobaire na Linne Duibhe” Gaelscoil Pheig Sayers, Corcaigh.
Comórtas 14 “Thíos faoi na dTonn” Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Gaillimh.
Comórtas 15 “Rí na Leon” Gaelscoil Eoghain Uí Thuairisc, Ceatharlach, Co. Cheatharlach.
Comórtas 17 “Am Dalhi” Scoil na Crannóige, Na Doirí Beaga, Tír Chonaill.
Comórtas 18 “An Fear Sinseir” Gaelscoil Ultain, Muineachán.
Duaiseanna Speisialta
An Bhunscoil is Fearr: Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Co. an Chláir.
An Bhunscoil Gaeltachta is Fearr: S.N. Cholmcille, An Tullach, Co. na Gaillimhe.
An Bhunscoil Bheag is Fearr: Scolaíocht le Chéile Pháirc na nGrás, Droim Conrach, BÁC 9.
An Bhunscoil is fearr nach Gaelscoil nó Scoil Gaeltachta í: S.N. na Scairbhe, Co. an Chláir.
An Pobalcholáiste is Fearr: Gaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí, Co. Chiarraí.
An Mheánscoil is fearr nach Gaelscoil nó Scoil Gaeltachta í: Meánscoil Chnoc Sackville, Séipéal Iosóid, BÁC 20.
An Léiriú is Fearr ar Nuadhráma: “Taisce i dTaisce” Gaelscoil Éanna, An Uaimh, Co. na Mí.
Scothléiriú an Féile: “Thíos faoi na dTonn” Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Gaillimh.
Duaiseanna an Mholtóra
Cultacha
“Díoltas na Coille” Gaelscoil Dara, An Rinn Mhór, Gaillimh.
Ceol Binn
Gaelscoil Mhachan, Corcaigh.
Radharc Álainn
Gaelscoil de hÍde, Uarán Mór, Co. na Gaillimhe.
Aisteoirí Óga
1. Ms Hannigan sa dráma”Annie” Scoil Uí Ghramhnaigh, Ráth Chairn, Co na Mí. agus
2. Aisteoirí “Cinderella” Scoil Adhamhnáin, An Luinnigh, Tír Chonaill
Duaiseanna an Ionaid Ealaíne
Aisteoir is Fearr: “Séimí” sa dráma “Arú Séimí Bocht” Scoil Bhríde, Leitir Mhic a Bhaird, Tír Chonaill.
Banaisteoir is Fearr: ‘”Pádraicín” sa dráma “Pádraicín is Ainm Dom” Meánscoil Chnoc Sackville, Séipéal Iosóid, BÁC 20.

Fág freagra ar 'Torthaí Fhéile Náisiúnta na Scoildrámaíochta 2018 fógartha'