Torthaí an Teastais Shóisearaigh 2019 ar fáil agus slán leis an seansiollabas Gaeilge

Maidin inniu atá fáil ar thorthaí an Teastais Shóisearaigh 2019 agus méadú beag i mbliana ar líon na ndaoine a rinne scrúdú Gaeilge don Teastas Sóisearach

Torthaí an Teastais Shóisearaigh 2019 ar fáil agus slán leis an seansiollabas Gaeilge

Beagnach 56,000 dalta a rinne scrúdú Gaeilge don Teastas Sóisearach i mbliana, i gcomparáid le beagnach 64,000 dalta i gcás na Matamaitice agus 63,618 i gcás an Bhéarla

Tháinig méadú beag i mbliana ar líon na ndaoine a rinne scrúdú Gaeilge don Teastas Sóisearach agus ar líon na ndaltaí a bhain na marcanna is airde amach ag an ardleibhéal.

Maidin inniu atá fáil ar thorthaí an Teastais Shóisearaigh 2019.

Ba é scrúduithe 2019 an uair dheireanach a ndéanfar seansiollabas na Gaeilge a thástáil agus dhá shiollabas nua as an bpíosa á scrúdú in 2020.

Ó seo amach siollabas T1, a bheidh dírithe ar chainteoirí líofa Gaeilge, agus siollabas T2, a bheidh dírithe ar fhoghlaimeoirí, a bheidh á scrúdú.

55,858 dalta a rinne scrúdú Gaeilge don Teastas Sóisearach i mbliana, i gcomparáid le 63,669 dalta i gcás na Matamaitice agus 63,618 i gcás an Bhéarla.

Ní dhearna 8,472 dalta den 64,330 a rinne an Teastas Sóisearach i mbliana aon scrúdú Gaeilge.

Is ionann sin agus 13% de dhaltaí nach ndearna scrúdú Gaeilge in 2019.

Baineann conspóid mhór i gcónaí le líon na ndaltaí a fhaigheann díolúine ón nGaeilge, cé nach gá go raibh díolúine acu siúd ar fad nach ndearna scrúdú Gaeilge.

Níor tháinig aon mhaolú ar an gconspóid sin i bhfianaise an chórais nua díolúintí a thug an Roinn Oideachais isteach ag tús na scoilbhliana seo.

32,846 dalta a rinne an Ghaeilge ag an ardleibhéal i mbliana, ardú 4.3% ar an 31,472 a rinne amhlaidh in 2018. Tháinig ardú 2.8% ar líon na ndaltaí a rinne an Teastas Sóisearach féin in 2019.

Tá ardú 10% tagtha ar líon na ndaoine a dhéanann an scrúdú Gaeilge ardleibhéil ó 2016. Ardú 6.7% a tháinig ar líon na ndaltaí a dhéanann an Teastas Sóisearach le linn na tréimhse céanna.

Fuair 12% de na daltaí a rinne Gaeilge ag an ardleibhéal in 2019 grád A, ardú beag ón 11.6% ar éirigh leo an grád sin a bhaint amach anuraidh. 36.3% a fuair grád B i mbliana, méadú ar an 35.3% a rinne amhlaidh in 2018. Bhí titim bheag i gceist i gcéatadán na ndaoine a fuair grád C i mbliana, 35.1% le hais 37.3% in 2018.

Tháinig ardú beag i mbliana ar chéatadán na ndaoine a fuair grád D, 14.7%, i gcomparáid le 2018 nuair a fuair 14.2% an grád sin. 1.6% a fuair grád E i mbliana, méadú beag bídeach ar an 1.4% a fuair an grád sin anuraidh. 0.2% a fuair grád F i mbliana an céatadán céanna a fuair an grád sin in 2018 agus in 2017.

Gaeilge (Ardleibhéal)

Bliain Iomlán A B C D E F NG
2019 32846 12 36.3 35.1 14.7 1.6 0.2 0
2018 31472 11.6 35.3 37.3 14.2 1.4 0.2 0
2017 31092 11 32.9 37.9 16.3 1.7 0.2 0

Gaeilge (Gnáthleibhéal)

Bliain Iomlán A B C D E F NG
2017 21738 3.1 23.7 39.3 26.6 6.1 1.1 0.1
2018 21822 3.3 28.7 40.2 22.7 4.4 0.6 0.1
2019 21880 2.2 27.6 43.7 22.1 3.6 0.7 0.2

Gaeilge (Bonnleibhéal)

Bliain Iomlán A B C D E F NG
2019 1133 7.5 31.9 38 17.3 4.4 0.7 0.2
2018 1088 9.7 32.4 34.7 18.4 3.1 1.3 0.3
2017 1008 8.2 33.2 36.8 17.9 3 0.6 0.3

 

Fág freagra ar 'Torthaí an Teastais Shóisearaigh 2019 ar fáil agus slán leis an seansiollabas Gaeilge'

  • Daor Mac an tSaoir

    Slán leis, beannacht Dé lena anam, agus ná feicimis a leithéid arís