‘There is no price at which the Irish Language Act can be allowed into law’ – lóiste Oráisteach in Ollscoil na Banríona

Deir Queens LOL 1845 nach bhfuil ‘an cath caillte’ fós maidir le ceist an achta Ghaeilge ó thuaidh agus gur mithid don phobal aontachtach an fód a sheasamh

‘There is no price at which the Irish Language Act can be allowed into law’ –  lóiste Oráisteach in Ollscoil na Banríona

Tá iarrtha ag lucht lóiste Oráisteach in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, ar ‘phobal aontachtach’ an Tuaiscirt “gníomhú láithreach” agus “teachtaireacht láidir” a chur amach nach nglacfar le hacht Gaeilge ar aon chúinse.

I dteachtaireacht a chuir Queens LOL 1845 amach ar a leathanach Facebook aréir, dúradh go mbeadh “impleachtaí forleathana don tsochaí shibhialta” ann dá dtabharfaí isteach acht Gaeilge.  Maítear, mar shampla, go dtógfaí airgead ó na hospidéal chun “glúin i ndiaidh glúine de dhaltaí scoile a shíolteagasc”.

“Ní foláir don phobal aontachtach, é a dhéanamh an-shoiléir nach nglacfar le haon mhaoiniú, dá mhéid é, don Ultais, do bhannaí ná d’aon ghníomhaíocht chultúir eile, mar chúiteamh as glacadh leis an acht seo [acht Gaeilge]. Gan fiacail a chur ann, níl féidir acht Gaeilge a thabhairt isteach sa dlí ar aon phraghas,” a dúradh i dteachtaireacht Queens LOL 1845.

Maítear sa teachtaireacht gur “forlámhas cultúrtha faoi chlóca an chomhionannais” an toradh a bheadh ar reachtaíocht Ghaeilge. Deirtear nach bhfuil sé “rómhall” fós gníomhú agus iarrtar ar gach ball den DUP labhairt amach go poiblí i gcoinne an achta Ghaeilge. Iarrtar chomh maith ar ghnáthbhaill an DUP teagmháil a dhéanamh lena n-ionadaithe poiblí chun a chur ar a súile dóibh nach nglacfar le haon réiteach maidir le hacht Gaeilge.

“Cuimhneofar ar na laethanta amach romhainn ar cheann de dhá bhealach nuair a scríobhfar na leabhair staire. Cuimhneofar orthu mar an uair a sheas an tAontachtas an fód chun acht a chloí, acht a réiteodh an bealach do stát Poblachtánach, bheadh sé chomh maith agat a rá.

“Nó, a mhalairt, cuimhneofar ar na polaiteoirí atá suas sa DUP faoi láthair, agus ar ghnáthbhaill an pháirtí, mar an dream a loic ar Ulaidh in uair a ghátair; an dream a roghnaigh an réiteach réidh polaitiúil agus iad féin a thabhairt slán seachas riachtanais na ndaoine ar toghadh iad chun seasamh ar a son,” a dúradh sa phostáil a d’fhoilsigh Queens LOL 1845 aréir.

De réir leathanach Facebook LOL 1845 is lóiste a bhfuil de chuspóir acu freastal ar mhic léinn, baill foirne agus alumni Ollscoil na Banríona, Béal Feirste agus leas na nOráisteach óg ar an ollscoil a dhéanamh fad is a bhíonn siad as baile óna gcuid lóistí féin. Deirtear gurb é aidhm an lóiste an tOráisteachas a chur chun cinn san ollscoil agus deiseanna a thabhairt d’Oráisitgh aithne a chur ar a chéile agus tacú lena chéile i spiorad “an “bhráithreachais”.

Tuairiscítear anois go bhféadfadh gurbh é an leigheas a bheadh ar an easaontas maidir le ceist an achta Ghaeilge ná go ngeallfaí go dtabharfaí trí phíosa reachtaíochta éagsúla isteach – reachtaíocht don Ghaeilge amháin, reachtaíocht don Ultais agus reachtaíocht cultúir. D’fhéadfadh, a tuairiscítear, go mbeadh socrú casta i gceist a thabharfadh na píosaí éagsúla reachtaíochta le chéile.

Tá ráite ag an DUP agus ag Sinn Féin araon go bhfuil dul chun cinn déanta sna cainteanna maidir le hathbhunú Stormont.

Fág freagra ar '‘There is no price at which the Irish Language Act can be allowed into law’ – lóiste Oráisteach in Ollscoil na Banríona'

  • Des O Murchu

    Raiteas Racist Oraisteach Ollscoil Bheal Feirste? Gearan laithreach chuig PSNI agus gearr amach maionu poibli don Ard Loiste Oraisteach. Des O Murchu

  • An Teanga Bheo

    Teanga na tire faoi choisc ag Impireacht na Breataine sna criocha gafa ????????????
    go fhóire Dia orainn.