Teanga eile á staidéar ag formhór daltaí a fuair díolúine ón nGaeilge de bharr deacrachtaí foghlama

De réir figiúirí nua bhí dhá thrian den 26,000 dalta iarbhunscoile a raibh díolúine ón nGaeilge anuraidh acu de bharr riachtanas speisialta oideachais ag tabhairt faoin bhFraincis, an Ghearmáinis nó an Spáinnis