TÁ tús curtha le ré nua i bpolaitíocht na hÉireann

Chuir an móramh mór sa reifreann ar phósadh, an ráta ard vótála, agus rannpháirtíocht an aos óig tús le ré nua i bpolaitíocht na hÉireann

Ireland Votes Yes! 22/5/2015. Fairy Tale Referendum. If as looks likely, the Marriage Equality Referendum is passed in the Republic of Ireland tomorrow, it will be like a fairy tale ending to the thousands of Gay, Lesbian and Transgender couples who at last will be able to cement their relationships in marriage recognised by the State. Of all the referendums held since the foundation of the Irish Republic, this more than any other, including the one on divorce, will signal a seismic shift in the accepted social morals of the Irish people. Photo shows a mural by artist Joe Caslin, featuring two gay women on the side of a castle, in the afternoon sun, outside the east Galway rural village of Craughwell. It comes down tomorrow.Photo Eamonn Farrell/Photocall Ireland
Pictiúr: Eamonn Farrell/Photocall Ireland

Níl an toradh iomlán deimhnithe ar fáil agus an colún seo á scríobh ach tá an t-athrú mór ar an saol polaitiúil ag teacht chun solais. Tá cinneadh stairiúil déanta le móramh níos mó ná mar a chonacthas in aon reifreann roimhe seo a bhain le ceist shóisialta.

Ní polaiteoirí ach gnáthdhaoine, chomh maith le heagraíochtaí neamhpholaitiúla, a thuilleann an chreidiúint is mó go bhfuil comhionannas pósta i bhfeidhm le toil dhíreach an phobail. Mar shampla, dúirt stiúrthóir fheachtas Fhine Gael, Simon Coveney gur scaip baill Yes Equality 90,000 bileog i gcathair Chorcaí an lá roimh an reifreann.

Léireofar lánéirim an reifrinn seo amach anseo. Cá bhfios an mbeidh daoine óga go háirithe toilteanach páirt chomh mór a ghlacadh sa chóras polaitiúil amach anseo?

Ach seo a leanas luathnótaí ar an mbrí is feidir a bhaint as an ‘Tá’ láidir.

Ar aon tuairim, beagnach

Níor vótáil Ros Comáin-Liatroim Theas i bhfabhar an leasaithe, agus bhí bearna shuntasach idir toradh an reifrinn i mBaile Átha Cliath agus sna contaetha máguaird agus an chuid eile den tír. Ach fiú i nDún na nGall Thiar-Theas, vótáil móramh (fíorbheag) i bhfabhar an leasaithe.

Bhí breith náisiúnta an phobail i bhfad níos soiléire agus an stát níos aontaithe ná mar a bhí i reifrinn eile le gairid. Mar shampla, sa reifreann ar cholscaradh i 1995, ní raibh an móramh ach 10,124 (Tá 50.7 faoin gcéad, Níl 49.3) vóta chun cinn ar an mionlach. Tá móramh i bhfabhar atá thart ar 2/1 agus seo á scríobh.

An dream a d’fhill

Chuir saoránaigh thar lear, daoine óga go háirithe, spéis mhór sa bhfeachtas ó thús. Ní fios cé mhéad duine a tháinig ar ais chun vótáil sa reifreann, ach níl gluaiseacht abhaile dá leithéid feicthe againn roimhe seo. Ábhar dóchais: go bhfuil an nasc idir eisimircigh agus a dtír dhúchais chomh láidir. Ábhar bróin: gur fianaise léanmhar é ar an mórimeacht.

Vóta d’eisimircigh

Tá vóta dár saoránaigh thar lear (agus i dTuaisceart Éireann) molta ag an gCoinbhinsiún ar an mBunreacht agus ag an gcoiste a d’fhoilsigh moltaí faoi atheagrú an tSeanaid le gairid. Vóta i dtoghcháin uachtaránachta a mhol an Coinbhunsiún, vóta do Sheanadóirí a mhol an coiste.

Tá cinneadh geallta ag an rialtas, agus curtha siar go dtí seo. Cuirfidh spéis agus taisteal na n-eisimireach a thuilleadh brú orthu cinneadh a dhéanamh.

Meáin shóisialta: Polaitíocht

Tá a ndícheall á dhéanamh ag na páirtithe polaitíochta le tamall chun leas éifeachtach a bhaint as na meáin shóisialta. Beidh dianstaidéar á dhéanamh acu ar a ndearna grúpaí ar nós Yes Equality chun (1) teagmháil a chothú idir daoine atá ar aon tuairim agus (2) leas a a bhaint as comhthuiscint ar líne chun daoine a spreagadh chun stocaireachta agus vótála.

Meáin sóisialta: Bagairt

Rinne Breda O’Brien, David Quinn agus príomhurlabhraithe an fheachtais in aghaidh an leasaithe róghearáin, sílim, faoi bhagairt agus faoi chaint ghránna sna meáin shóisialta. Níor athraigh a ngearáin mórán tuairimí ar an taobh eile den argóint, tharla gur dlúthchuid faraor de Twitter, Facebook agus a leithéid an droch-chaint.

Níl ach dhá leigheas oiriúnach ar chaint mhailíseach: (1) neamhaird nó (2) An Garda Síochána.

An chreidiúint

Na polaiteoirí agus na daoine eile a chuaigh i bhfeidhm go mór ar an bpobal: na Teachtaí Dála Leo Varadkar, Jerry Buttimer agus John Lyons, an tIar-Uachtarán Mary McAleese agus a mac Justin, an tIar-Theachta Dála Pat Carey, Daniel O’Donnell, na hiriseoirí Ursula Halligan agus Úna Mullally agus gan dabht Miss Panti.

Is láithreoir ar ‘Morning Ireland’ ar RTE Raidió a hAon é Cathal Mac Coille

Fág freagra ar 'TÁ tús curtha le ré nua i bpolaitíocht na hÉireann'

  • Glór í Eo

    B’iontach an lá é a bheith ann agus a bheith i láthair. Inniu ar aon nós – an Phoblacht is fearr ar domhan.

  • Dáithí Mac Cárthaigh

    Lá maith d’Éirinn.
    Mo cheol sinn uile!