Tá siad ar ais le chéile! Seó Arlene agus Michelle ar stáitse arís…

Nuair ata tú ag rá le daoine nach bhfuil cead a dhul isteach i dteach na gcomharsan béal dorais is den riachtanas go gceapann na daoine sin go bhfuil tú iontaofa

Tá siad ar ais le chéile! Seó Arlene agus Michelle ar stáitse arís…

Tá siad ar ais le chéile! 73 lá ó sheas An Chéad-Aire agus an LeasChéad-Aire le chéile in Stormont chun cur chuige aontaithe i leith an choróinvíris a nochtadh don bpobal, bhí preasócáid acu in éineacht. Ní dhearna siad a leithéid ó sháraigh Michelle O’Neill agus a comhghleacaithe in Sinn Féin treoirlínte na paindéime nuair a chuaigh siad ar shochraid an phoblachtánaigh Bobby Storey i mBéal Feirste sa Mheitheamh.

Bhí dhá chúis leis an athaontú agus dealramh na cóiréagrafaíochta air. Ba í an phríomhchúis go raibh srianta diana nua ar suas le leathmhilliún duine le fógairt i ngeall ar an ngalar a bheith ag scaipeadh go tiubh. Bhí gá dá réir go mbeadh sé soiléir gur thosaíocht í an teachtaireacht sláinte do na húdaráis is sinsearaí in Stormont. Ba í an chúis eile go raibh leithscéal gafa ag Michelle O’Neill go moch an mhaidin sin ná go bhféadfadh Arlene Foster deireadh a chur lena baghcat ar chomhócáidí le bean Shinn Féin.

Le fírinne, bhí oiread imní in Stormont faoin bpaindéim a bheith ag dul in olcas nach raibh an dara rogha ag an mbeirt bhan ná ag a bpáirtithe, an DUP agus SF ach foirmle réitigh a fháil. Scéal thairis dóibhsean ab ea é gur ‘empty formula’ ab ea é, ba é cuid an riachtanais é don ghnó práinneach reatha.

Bhí a fhios acu nach mbeadh muinín ag an bpobal as na srianta nua ar dhaoine i mBéal Feirste, An Baile Meánach, Lios na gCearrbhach agus comharsanachtaí in aice láimhe dá mbeadh an chuma ar Stormont arís go raibh sé mífheidhmiúil.

Nuair ata tú ag rá le daoine nach bhfuil cead a dhul isteach i dteach na gcomharsan béal dorais agus nach dtig le níos mó ná seisear bailiú i ngairdín, is den riachtanas go gceapann na daoine sin go bhfuil tú iontaofa.

Réitigh leithscéal an leasChéad-Aire an bealach cé gur mhaígh roinnt aontachtaithe nach raibh ann ach cur i gcéill. Ba chúis bhuartha ag O’Neill é gur baineadh an bonn de theachtaireacht sláinte Stormont, a dúirt sí le RTÉ. D’admhaigh sí gur bhain an chonspóid faoin tsochraid d’inchreidteacht na teachtaireachta ó Stormont. Nach iontach go deo an tseift í an fhaí chéasta!

Níor dhúirt O’Neill gurb ise faoi ndear easpa muiníne an phobail i rialacha Stormont. Ní foláir gurb í an chonspóid a rinne é sin, ní hiad na daoine (ise) a sháraigh treoracha a thug siad don bpobal..

Fiafraíodh de O’Neill ag an bpreasócáid ag ar fógraíodh na srianta láidre nua an ndéarfadh sí gur bhris sí na rialacha agus go raibh brón uirthi faoi sin. Tháinig an fhaí chéasta chugainn arís. B’údar aiféala é gur deineadh damáiste, ní raibh sé i gceist aici an teachtaireacht faoi shláinte phoiblí a lagú agus mar sin de. Níor ceistíodh í faoin imeacht a rith siad le linn na sochraide, teacht le chéile poiblí nach raibh baint ar bith aige le hAifreann na marbh ná le hadhlacadh. Sin é an slógadh i reilig Bhaile an Mhuilinn, mas slógadh polaitiúil de chuid Shinn Féin nó searmanas poblachtach a bhí ann. Ní raibh cúis ar bith eile leis an gcuairt ar an reilig mar tugadh an corp go Roselawn in oirthear na cathrach lena chréamadh. Ach ní mór a rá gur dhúirt Michelle O’Neill – san fhaí ghníomhach – go ndéanfadh sí a dícheall chun muinín an phobail a chothú in athuair.

Fiafraíodh d’Arlene Foster an raibh tacaíocht an DUP ina iomláine aici dá cinneadh páirt a ghlacadh arís sna nuachtócáidí in éineacht leis an leasChéad-Aire. Sheachain sise an cheist sin, ach dúirt go raibh na radharcanna a chonacthas ag sochraid Bobby Storey á n-iniúchadh agus go gcaithfí fanacht le toradh na bhfiosruithe. Ní léir an leor sin do bhaill áirithe den DUP a léirigh a míshástacht.

Dúirt an feisire Parlaiminte Carla Lockhart go raibh sotal Shinn Féin dochreidte agus gan brón ar bith léirithe faoin a n-iompar. Diúltaíonn Sinn Féin as éadan déanamh mar a éilíonn siad ó dhaoine eile, ar sí. Bhí cúpla duine i measc na cosmhuintire a mhaígh gur léirigh sé laige Arlene Foster mar cheannaire nach raibh sí in ann iallach a chur ar O’Neill leithscéal ceart a ghabháil. Ba chosúil, áfach, gur tháinig an bheirt bhan slán ón gcéad phreasócáid le chéile le deich seachtaine, é soiléir gur ghá dóibh seasamh gualainn ar ghualainn (le scaradh sóisialta) i bhfianaise na contúirte ón bpaindéime atá ag scaipeadh go rábach i dtithe. Cuid dhílis de shaol polaitíochta Stormont is ea an fhaí chéasta agus níl aon chosúlacht ar an scéal go n-athrófar é go luath.

Fág freagra ar 'Tá siad ar ais le chéile! Seó Arlene agus Michelle ar stáitse arís…'

  • Seán Mag Leannáin

    Is maith an rud é go bhfuil Arlene agus Michelle ar ais le chéile arís.