‘Tá an córas ag teip ar na daltaí seo’ – Comórtas peile eagraithe idir Gaelscoileanna atá ag éileamh Gaelcholáiste nua

Tháinig cúig Ghaelscoil, atá lonnaithe sa scoilcheantar Bhaile Átha Cliath 2, 4, 6, 8, le chéile chun comórtas peile a reáchtáil

‘Tá an córas ag teip ar na daltaí seo’ – Comórtas peile eagraithe idir Gaelscoileanna atá ag éileamh Gaelcholáiste nua

Ghlac beagnach 200 páiste ó Ghaelscoileanna páirt i mblitz peile i mBaile Átha Cliath le gairid mar chuid d’fheachtas iarbhunscoil lán-Ghaeilge nua a thógáil i ndeisceart na cathrach.

Tá éileamh á dhéanamh le roinnt blianta anuas ar an Aire Oideachais cead a thabhairt chun Gaelcholáiste nua a thógáil sa cheantar chun freastal ar na daltaí a théann chuig Gaelscoileanna ann.

Tháinig cúig Ghaelscoil, atá lonnaithe sa scoilcheantar Bhaile Átha Cliath 2, 4, 6, 8, le chéile Dé hAoine chun comórtas peile a reáchtáil le tús a chur leis an idirghníomhú agus le cairdeas a chruthú idir na daltaí atá ag súil le bheith ag freastal ar iarbhunscoil lán-Ghaeilge nua le chéile amach anseo.

Bhí múinteoirí, tuismitheoirí agus polaiteoirí áitiúla i láthair ag an gcomórtas chomh maith chun tacaíocht a léiriú don fheachtas, atá á reáchtáil i bpáirt le Conradh na Gaeilge.

Pic: Sam Boal / Photocall Ireland

“D’fhreastail breis is 180 dalta ó rang a 3 agus a 4 ó Bhunscoil Synge, Gaelscoil Inse Chór, Gaelscoil Lios na nÓg, Scoil Bhríde agus Scoil Mológa ar an gcomórtas peile inniu inár scoil agus bhí an-rath ar an lá,” a dúirt Colm Ó Nualláin, Príomhoide Ghaelscoil Inse Chór.

“B’iontach an rud é na daltaí a fheiceáil ag cur aithne ar a chéile. Tá sé dochreidte, áfach, nach bhfuil Gaelcholáiste ar fáil faoi láthair do na daltaí seo ina scoilcheantar fhéin nuair a chríochnóidh siad ar an mbunscoil. Tá an córas ag teip orthu ó thaobh deis leanúint leis an líofacht agus leis an eispéireas oideachais trí mheán na Gaeilge atá faighte acu go dtí seo. Ba chóir seo a chur ina cheart anois agus Gaelcholáiste a chur ar bun ina scoilcheantar féin.”

Dúirt, Clare Kavanagh agus Louisa Ní Eideáin, beirt tuismitheoirí a bhfuil páistí acu i mBunscoil Synge, go raibh oideachas trí mheán na Gaeilge roghnaithe acu dá bpáistí agus nach rabhadar ag iarraidh go dtiocfadh stop leis sin nuair a fhágfaidh na páistí an bhunscoil.

“Níl sin cothrom ar ár bpáistí nó ar aon pháiste eile sna cúig scoil atá mar chuid den fheachtas le Gaelcholáiste a bhaint amach inár scoilcheantar,” a dúirt siad agus éileamh déanta acu ar an Aire Oideachais Norma Foley Gaelcholáiste nua a bhunú sa cheantar “gan a thuilleadh moille”.

Pic: Sam Boal / Photocall Ireland

Cé go bhfuil pobail na nGaelscoileanna i mbun feachtasaíochta le roinnt blianta anuas ar cheist an Ghaelcholáiste nua, is beag sásamh atá faighte acu ón Aire Oideachais ar an gceist.

Dúirt an tAire Foley níos luaithe i mbliana go raibh a roinn den tuairim nach gá Gaelcholáiste nua a thógáil i ndeisceart Bhaile Átha Cliath agus gur measadh go mbeadh dóthain spáis sna gaelcholáistí atá ansin cheana féin chun freastal ar an éileamh atá ann faoi láthair.

Pic: Sam Boal / Photocall Ireland

 

Pic: Sam Boal / Photocall Ireland

 

Pic: Sam Boal / Photocall Ireland

 

Pic: Sam Boal / Photocall Ireland

Fág freagra ar '‘Tá an córas ag teip ar na daltaí seo’ – Comórtas peile eagraithe idir Gaelscoileanna atá ag éileamh Gaelcholáiste nua'