Súil leis an gcéad phlean teanga do bhaile seirbhíse lasmuigh den Ghaeltacht sa bhfómhar

Ceistíodh Aire Stáit na Gaeltachta sa Dáil faoin ‘moill’ leis na pleananna teanga atá le hullmhú do shé bhaile seirbhíse Gaeltachta lasmuigh den Ghaeltacht