SnaG17: Lá 1, imeachtaí agus pictiúir

Cuirfear tús le Seachtain na Gaeilge inniu agus beidh ceiliúradh á dhéanamh ar an teanga ar fud na hÉireann agus níos faide i gcéin as seo go ceann coicíse. Seo rogha Tuairisc.ie de na na himeachtaí agus pictiúir ón gcéad lá den fhéile

SnaG17: Lá 1, imeachtaí agus pictiúir

Inniu an chéad lá de Sheachtain na Gaeilge, féile idirnáisiúnta na Gaeilge a dhéanann ceiliúradh ar an teanga, a stair, agus a todhchaí. Beidh imeachtaí ar siúl ag eagraíochtaí, comhlachtaí, cumainn agus daoine aonair ar fud na cruinne leis an nGaeilge a cheiliúradh as seo go Lá Fhéile Pádraig.

Beidh clúdach speisialta ar Tuairisc.ie ar an bhféile agus foilseofar gailearaithe, scéalta agus ár rogha imeachtaí i gcaitheamh Sheachtain na Gaeilge. Is é ‘Seachtain na Gaeilge’, nó #SnaG17, an téama a bheidh ag sraith ghrianghraf Tuairisc.ie, Pictiúir an Phobail (#picphobail), go ceann coicíse freisin. Cuirigí chugainn bhur bpictiúir!

5 Imeacht SnaG inniu:


Taispeántas: Scéal na Gaeilge

Áit: Leabharlann na Cathrach, Doire

Am: 9.30am go 5.30pm

Cur síos: Taispeántas a léiríonn stair na Gaeilge i nDoire ó aimsir an Ghorta Mhóir go dtí an lá atá inniu ann.

Eolas: gaeilge@derrystrabane.com


Faoi na Réaltaí

Áit: Réadlann Chaisleán na Dúcharraige, Corcaigh

Am: 10.00am go 5.00pm

Cur síos: Taispeántais agus turais i nGaeilge sa Réadlann

Eolas: info@bco.ie


An Ghaeltacht-Sur-Seine

Áit: Ambasáid na hÉireann, Paris

Am: 5pm

Cur síos: Dhá sheisiún plé agus díospóireachta. Díreofar ar úsaid na Gaeilge san ionad oibre sa lá atá inniu ann sa chéad seisiún, agus díreofar ar na hidirbheartaíochtaí COP21 sa dara ceann.

Eolas: cngparas@hotmail.fr


Geothaisce (Geochaching) i nGaillimh

Áit: Gaillimh

Am: Am ar bith

Cur síos:  Tóraíocht taisce nua-aimseartha atá sa geothaisce, agus é oiriúnach don chlann, don duine (fásta) aonair nó do ghrúpa. Curtha ar fáil i nGaeilge ag Glór na nGael do Sheachtain na Gaeilge.

Eolas: Dara, 083 8676063


Ceardlann Scéalaíochta / Léitheoireachta / Puipéadóireachta do pháistí

Áit: Leabharlann Loch Garman

Am: 12.45, 2.45, 3.45. Ní mór áit a chur in áirithe.

Cur síos: Ceardlanna scéalaíochta / léitheoireachta / puipéadóireachta do pháistí idir 2-7 bliain d’aois le Gráinne Bleasdale

Eolas: 053 9196760

Fág freagra ar 'SnaG17: Lá 1, imeachtaí agus pictiúir'