Plean €5 billiún chun spreagadh a thabhairt do chúrsaí eacnamaíochta seolta

Deirtear i ‘July Jobs Stimulus 2020’, go gcuirfear €40 milliún ar fáil i ‘réimse tionscnamh’ a bhfuil baint acu le cúrsaí oidhreachta, ealaíon, turasóireachta agus Gaeltachta

Plean €5 billiún chun spreagadh a thabhairt do chúrsaí eacnamaíochta seolta

Tá a bplean €5 billiún chun spreagadh a thabhairt do chúrsaí eacnamaíochta seolta ag an Rialtas.

Deirtear sa phlean, ‘July Jobs Stimulus 2020’, go gcuirfear €40 milliún ar fáil mar infheistíocht chaipitil “i réimse tionscnamh a bhfuil baint acu le cúrsaí oidhreachta, ealaíon, turasóireachta agus Gaeltachta” ach seachas sin níl aon tagairt shonrach d’aon chaiteachas breise ar an nGaeltacht.

Tá an maoiniú do chúrsaí Gaeltachta luaite faoi ‘Investment in Communities and Job’ sa phlean mar a bhfuil €500 milliún geallta “to accelerate capital works across a wide range of areas”.

Dúirt an Taoiseach Micheál Martin go raibh tús á chur cheana féin ag ranna rialtais leis an 50 beartas atá sa phlean chun borradh a chur faoi chúrsaí eacnamaíochta atá buailte go dona ag an bpaindéim Covid-19.

Dúirt sé gur beartais “nár facthas a leithéidí cheana” a bhí sa phlean toisc go bhfuil ré “nár facthas a leithéid cheana” buailte linn.

“Táimid anois sa riocht gur féidir linn pleanáil don bhóthar atá romhainn. Is é mian ár gcroí obair i gcomhar le muintir na hÉireann,” arsa an Taoiseach.

Dúirt sé nach raibh “teaghlach, pobal ná gnó sa tír seo nár chuir an víreas seo isteach orthu”.

“Tá clár oibre atá soiléir agus práinneach leagtha amach sa bpacáiste spreagtha seo. Bealach atá ann a chuideoidh leis an tír seo teacht chuici féin ar bhealach a rachaidh chun tairbhe do gach cuid di.”

Faoin bplean spreagtha gearrfar an ráta VAT ó 23% go dtí 21% ar feadh sé mhí.

Gealltar €450 milliún mar thacaíocht do ghnóthaí.

Tá cúnamh breise, ar chostas idir €18 milliún agus €20 milliún, á chur ar fáil sa phlean do dhaoine atá ag ceannach a gcéad áit chónaithe. Faoi láthair 5% de phraghas an tí nó €20,000 an méid is mó a gheobhaidh duine ach tá an deontas sin á ardú go 10% de luach an tí nó €30,000.

Tá €100 milliún le cur ar leataobh do chlár athoiliúna agus feabhsú scileanna a bhfuil sé mar aidhm aige cuidiú le 47,500 duine a chaill a bpostanna de bharr an Covid-19.

Faoin bplean, leanfar ar aghaidh le híocaíochtaí dífhostaíochta na paindéime go dtí Aibreán na bliana seo chugainn cé nach nglacfar le haon iarratas nua ó mhí Mheán Fómhair 2020.

Ón 17 Meán Fómhair amach, aistreofar na daoine a bheidh ag fáil na híocaíochta sin go dtí an gnáthliúntas leasa shóisialaigh.

Beidh trí ráta liúntais ann – an t-uasráta nua €300 sa tseachtain, an ráta sa lár €250 sa tseachtain, agus an bunráta €203 sa tseachtain, an gnáthliúntas dífhostaíochta.

Beidh ‘dearbhán saoire sa mbaile’ le fáil faoi scéim nua chun spreagadh a thabhairt do ghnó na turasóireachta agus an fháilteachais agus muintir na tíre a mhealladh le saoire a chaitheamh ina dtír féin.

Beidh an lucht saoire in ann aisíocaíocht chánach €125 a éileamh má chaitheann siad suas le €625 ar lóistín, bia agus deochanna neamhalcólacha. Sa bplean chomh maith tá iasachtaí ísealchostais agus deontais bhreise chun cuidiú le gnóthaí dul i mbun oibre arís.

Deir an Rialtas gurb í an aidhm atá leis an bplean seo fostaíocht a chosaint agus a chruthú.

Fág freagra ar 'Plean €5 billiún chun spreagadh a thabhairt do chúrsaí eacnamaíochta seolta'