‘Tionól Aeráide na nÓg’ RTÉ agus Thithe an Oireachtais á fhógairt i mBéarla amháin, ach ‘fáilte’ roimh Ghaeilgeoirí

Is i mBéarla amháin atá an t-eolas faoi Thionól Aeráide na n-Óg, ceann de mhórócáidí comórtha céad bliain na Dála

‘Tionól Aeráide na nÓg’ RTÉ agus Thithe an Oireachtais á fhógairt i mBéarla amháin, ach ‘fáilte’ roimh Ghaeilgeoirí

Tá tugtha le fios ag Tithe an Oireachtais do Tuairisc.ie go mbeidh fáilte roimh dhaoine óga le Gaeilge a bheith páirteach i dtionscnamh nua faoin athrú aeráide, cé gur i mBéarla amháin atá an t-eolas agus na foirmeacha iarratais curtha ar fáil.

RTÉ, i gcomhar le Tithe an Oireachtais, atá i mbun ‘Tionól Aeráide na nÓg’, ócáid náisiúnta a thabharfaidh deis d’aos óg na tíre géarchéim na haeráide agus na timpeallachta a phlé.

Mar chuid de chomóradh céad bliain na Dála roghnófar 157 duine óg, an líon céanna Teachtaí Dála atá sa Dáil, le bheith páirteach i gcomhthionól aon lae i dTeach Laighean.

Tiocfaidh na daoine óga le chéile i nDáil Éireann ar an 15 Samhain

don tionól aeráide, an chéad imeacht dá leithéid a eagraíodh sa tír agus craolfar an díospóireacht ar RTÉ News Now agus ar Oireachtas TV.

Tá iarratais á lorg ag RTÉ faoi láthair ó dhaoine óga ar mian leo a bheith páirteach sa tionól aeráide ach is i mBéarla amháin atá an t-eolas ar fad

curtha ar fáil ar shuíomh gréasáin na heagraíochta agus is i mBéarla amháin atá na foirmeacha iarratais ar an suíomh sin freisin.

“If you have a real interest in climate issues and you’d like to be part of this important event, fill out the Application Form, and tell us why you want to have your say,” a deirtear ar leathanach an tionóil ar shuíomh RTÉ.

Agus an tionól á fhógairt, dúirt Ard-Stiúrthóir RTÉ, Dee Forbes:

“Is mór an paisean atá léirithe ag aos óg na tíre faoi ghéarchéim na haeráide, agus iad tiomanta de réiteach a fháil agus tá muid ag éisteacht leo.

“Ba mhaith linn a chur ar a gcumas a gcuid glórtha a ardú, níos airde fiú, agus rochtain níos fearr a thabhairt dóibh ar a gcraoltóir seirbhíse poiblí atá ag obair i gcomhpháirt le Tithe an Oireachtais chun an tionól aeráide seo a reáchtáil don óige, tionól faoi ábhar atá an-tábhachtach dúinn ar fad.”

Is é an Ceann Comhairle Seán Ó Fearghaíl, a bheas i bhfeighil ar imeachtaí an lae sa Dáil.

Mar fhreagra ar cheisteanna a chuir Tuairisc.ie chuig Oifig an Cheann Comhairle maidir leis an eolas faoin ócáid a bheith á scaipeadh i mBéarla amháin, dúirt urlabhraí thar ceann Thithe an Oireachtais go raibh “áthas” orthu a rá “nach i mBéarla amháin a bheidh an ócáid”.

Tugadh le fios chomh maith go raibh “eolas seolta ag RTE chuig gach scoil sa tír” agus gur cuireadh “scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna” ar an eolas faoin imeacht.

Ní dúradh, áfach, cé acu an i mBéarla nó i nGaeilge a scaipeadh an t-eolas ar na scoileanna a mhúineann trí Gaeilge.

Mar sin féin, dúradh le Tuairisc.ie go raibh Tithe an Oireachtais “ag tnúth le go leor iarratas i nGaeilge” agus go raibh siad ag súil go n-éireoidh “le cuid mhaith” daoine le Gaeilge áit a fháil don Tionól i dTeach Laighean.

Níl aon fhreagra tugtha fós ag RTÉ ar cheisteanna a chuir Tuairisc.ie ar an chraoltóir náisiúnta faoin ábhar seo.

Tá an tionól oscailte do dhaoine óga idir 10-17 atá ina gcónaí go dleathach sa stát.

Fág freagra ar '‘Tionól Aeráide na nÓg’ RTÉ agus Thithe an Oireachtais á fhógairt i mBéarla amháin, ach ‘fáilte’ roimh Ghaeilgeoirí'