Nach méanar do phobal na Gaeilge go bhfuil an gus iontu raic a thógáil faoin síneadh fada …

Is iomaí pobal atá sa bhád céanna nach mbacfadh go brách le leithéid an fheachtais ar son an tsínidh fhada