NACH DEAS É? Chuimil sé sop na geire díom

Mír rialta faoi nathanna cainte a thugann léargas ar shaibhreas, ar shaíocht agus ar aclaíocht na teanga

NACH DEAS É? Chuimil sé sop na geire díom

Bíonn sop féir ann agus sop tuí.

Chuirtí sop ar an teach fadó—díon tuí. Cuirtear sop faoi eallach.

Seo leaganacha éagsúla cainte a bhfuil an focal sop iontu:

Tá an sop séidte—tá an lasair sa bharrach, tá an troid tosaithe.

Níl ann ach sop in áit na scuaibe—duine mí-éifeachtach in áit duine éifeachtach.

Dul chun soip—dul ar an leaba.

Sop de dhuine – cleiteachán gioblach.

Gal soip—rud nach maireann i bhfad. Rith searraigh, lena rá ar bhealach eile.

Sop na geire a chuimilt de dhuine – é a fhágáil ansin, gan aird a thabhairt air níos mó.

Liam na sop—Seán na Gealaí, tine ghealáin.

Níor fágadh cleith ná sop ar an teach – scuabadh an díon de.

D’ólfadh sé an sop as an tsrathair.

Níor fhág sé sop ina shrathair – le fearg, le gáirí, le fonn drúise srl.

Níl suim soip acu i mo chás.

Chomh héadrom le sop.

Ní thabharfainn sop tuí air.

Ag sopaireacht a bhíonn cráin nuair a bhíonn sí ag bailiú soip le leaba a dhéanamh.

Sop i mbéal dorais – pillín tuí ag an doras a mbíodh táilliúir ina shuí air fadó le cáin na bhfuinneog a sheachaint.

Bó sopaí – bó a gcaithfí beagán féir a thabhairt di lena coinneáil socair an fhad is a bheifí á bleán.

Ná santaigh an clóbhas a mbeidh sop ar a bhróga. Is ionann clóbhas agus cábóg.

Beidh mé agat le tiontú an tsoip – ar an bpointe boise.

Sásamh na sop níor thug mé dhó.

Níor chuala mé a leithéid de scéal ó caitheadh ar an sop mé.

Bhí an bhean sna soip – ar leaba luí seoil.

Tá sé ar an sop—ar leaba an bháis.

Is minic a réitigh mé mo phíopa le sop tuí.

Bhí sé seo in amhrán:

Tá seanbheainín idir dhá Inbhear;

Níl aici ach aon chaoirín amháin

Níl gráinne tobac ina píopa

Ach sop aici aníos ann go barr.

Fág freagra ar 'NACH DEAS É? Chuimil sé sop na geire díom'

  • Seán Ó Neachtain

    Bhí sé sa gcaint thart anseo — ó leagadh ar an sop mé = ó rugadh mé