Míshástacht agus imní ar fhoireann Nuacht TG4 maidir le heaspa eolais ó RTÉ faoi thodhchaí na seirbhíse

Tá cainteanna ar bun faoi sheirbhís nuachta agus cúrsaí reatha TG4 a scaradh ó RTÉ ach cuireadh an míshuaimhneas atá ar bhaill foirne na seirbhíse faoi easpa eolais maidir leis an scéal in iúl d’Ard-Stiúrthóir nua RTÉ le gairid

Míshástacht agus imní ar fhoireann Nuacht TG4 maidir le heaspa eolais ó RTÉ faoi thodhchaí na seirbhíse

Pléadh na cainteanna atá ar bun faoi sheirbhís nuachta TG4 a bheith neamhspleách ó RTÉ agus cothromaíocht pá do lucht Raidió na Gaeltachta le linn cuairt Ard-Stiúrthóir nua RTÉ ar Chonamara an tseachtain seo caite.

Thug Kevin Bakhurst, atá sa phost le trí seachtaine anuas, cuairt ar an fhoireann atá i mbun seirbhís Ghaeilge na heagraíochta san iarthar mar chuid dá iarracht muinín fhoireann RTÉ a fháil ar ais i ndiaidh na conspóide a bhaineann le híocaíochtaí rúnda do Ryan Tubridy.

Tuigtear gur chuir foireann Raidió na Gaeltachta agus Nuacht TG4 síos ar na fadhbanna is mian leo go rachadh Bakhurst i ngleic leo.

Tuairiscíodh ar an suíomh seo le gairid go raibh fearg mhór ar bhaill foirne go leor sa dá sheirbhís a shíleann go bhfuil feall ar iontaoibh déanta ag RTÉ orthu tráth a bhfuil ciorruithe i réim i seomra nuachta TG4 agus comhionannas pá á shéanadh ar oibrithe RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Chuir baill foirne Nuacht TG4 a míshástacht agus a n-imní in iúl faoin ‘easpa eolais’ atá acu maidir leis na cainteanna atá ar bun idir RTÉ agus TG4 faoin tseirbhís nuachta agus cúrsaí reatha TG4 a scaradh ó RTÉ.

An samhradh seo caite a ghlac an Rialtas le moladh ó Choimisiún um Thodhchaí na Meán go mbeadh “ceannas neamhspleách eagarthóireachta” ag TG4 ar a sholáthar nuachta chun seirbhís níos fearr a chur ar fáil dá lucht féachana.

Dúirt Bakhurst nach raibh sé ag plé leis an cheist sin go fóill ach go mbeadh sé sásta tuilleadh eolais a thabhairt don fhoireann nuair a bheadh sé ábalta.

Tuigtear gur pléadh chomh maith ag an chruinniú a reáchtáladh sa seomra nuachta i mBaile na hAbhann an córas faoina bhfuil cuid den fhoireann nuachta fostaithe ar chonarthaí tríú páirtí, a chiallaíonn nach bhfuil na téarmaí fostaíochta céanna acu ná pá saoire.

Ceist í a chaithfí a réiteach, a dúirt Bakhurst.

Ag an chruinniú le foireann Raidió na Gaeltachta, thagair Bakhurst don neamhréir idir scálaí pá i Raidió na Gaeltachta agus RTÉ.

Idir €45,000-€64,000 a fhaigheann Clár-Reachtaire i RTÉ Raidió na Gaeltachta, grád nach ann dó aon áit eile i RTÉ, mar a bhfuil 167 grád ar fad.

Ceist í a bhaineann le stair na heagraíochta, a dúirt sé, atá á scrúdú mar chuid den athbhreithniú atá ar siúl ag RTÉ faoi láthair maidir leis na gráid agus na scálaí pá uile atá i bhfeidhm san eagraíocht.

Níor thug sé aon ghealltanas don fhoireann faoi cén uair a mbeadh an t-athbhreithniú, a bhfuil moill leis, curtha i gcrích.

Dúirt Bakhurst ag an dá chruinniú go dteastaíonn athruithe móra san eagraíocht agus go raibh sé ag iarraidh cluas éisteachta a thabhairt don fhoireann maidir leis na deacrachtaí atá acu.

Cúis mhór ghearáin d’oibrithe RTÉ caighdeán an trealaimh, nach n-oibríonn mar is ceart agus an drochbhail atá ar ríomhairí nach ndearnadh uasdátú orthu le fada.

Dúirt Bakhurst go bhfuil an eagraíocht ar fad faoi bhrú mar gheall ar a laghad infheistíochta atá déanta i dtrealamh agus i réimse na teicneolaíocht le fada agus go bhfuil go leor de na deacrachtaí céanna le feiceáil sna rannóga agus réimsí eile de RTÉ.

Fág freagra ar 'Míshástacht agus imní ar fhoireann Nuacht TG4 maidir le heaspa eolais ó RTÉ faoi thodhchaí na seirbhíse'