Meascán Mearaí 7 – Cluiche Ilrogha – Inscne an Ainmfhocail

GAEILGE NA hARDTEISTE: Meascán mearaí de ghníomhaíochtaí difriúla: pictiúir aisteacha, comhráite le bearnaí, scéalta bleachtaireachta srl. Déanta go speisialta don fhoghlaimeoir. Ábhar spraoi agus oideachais in éineacht

Meascán Mearaí 7 – Cluiche Ilrogha – Inscne an Ainmfhocail