Léaráidí den Ionad Oideachais agus Óige atá le tógáil in Indreabhán curtha ar fáil

Tá iarratas ar chead pleanála á dhéanamh ag Údarás na Gaeltachta don ionad atá le tógáil ar shuíomh Choláiste Lurgan in Indreabhán

Léaráidí den Ionad Oideachais agus Óige atá le tógáil in Indreabhán curtha ar fáil

Tá dréachtdhearadh den Ionad Oideachais agus Óige nua atá beartaithe a fhorbairt ag láthair Choláiste Lurgan in Indreabhán curtha ar fáil ag Údarás na Gaeltachta.

I Seanscoil Sailearna Dé Luain reáchtáladh seisiún eolais don phobal chun daoine a chur ar an eolas faoi na pleananna d’fhorbairt Ionad Oideachais agus Óige in Indreabhán, Conamara.

Mí Feabhra seo caite, a d’fhógair Airí na Gaeltachta an chéad chéim den fhorbairt seo d’ionad oideachais agus óige nua i gConamara.

€315,0000 a fógraíodh d’Údarás na Gaeltachta chun iarratas ar chead pleanála a ullmhú agus a dhéanamh don ionad atá le tógáil ar shuíomh Choláiste Lurgan in Indreabhán.

Tuigtear gur €10 milliún ar fad atá luaite leis an bhforbairt.

Beidh halla ilfheidhmeach, seomraí ranga, cistin agus oifigí san ionad nua. Beidh spás spraoi agus áit pháirceála taobh amuigh. Táthar ag súil go mbeidh an t-ionad tógtha faoi fhómhar 2025.

Beidh an t-ionad faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht Údarás na Gaeltachta agus Coláiste Lurgan a bheidh mar phríomhthionónta ann le linn chúrsaí Gaeilge an tsamhraidh. An chuid eile den bhliain beidh sé ina áis oideachais, óige, spóirt agus pobail.

Dúradh go gceapfadh an tÚdarás bainisteoir don ionad amach anseo agus go mbunófaí coiste comhairleach chomh maith.

Fág freagra ar 'Léaráidí den Ionad Oideachais agus Óige atá le tógáil in Indreabhán curtha ar fáil'