Laghdú eile ar líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge sa stát agus sa Ghaeltacht – daonáireamh

Tháinig ardú 6.4% idir 2016-2022 ar líon na ndaoine sa Stát a mhaígh go raibh labhairt na Gaeilge acu