Laghdú 10.5% ar an GDP agus 22% den lucht saothair dífhostaithe – tuarascáil

Sna trí mhí seo, tá an tír seo imithe ó lánfhostaíocht go dtí 22% den lucht saothair dífhostaithe

Laghdú 10.5% ar an GDP agus 22% den lucht saothair dífhostaithe – tuarascáil

Léiríonn tuarascáil eacnamaíochta nua de chuid an rialtais go bhfuil droch-chúlú eacnamaíochta sa tír de bharr na srianta ab éigean a chur i bhfeidhm le scaipeadh an Covid-19 a chosc, srianta a d’fhág níos mó daoine as obair ná a bhí riamh cheana.

Tugtar le fios sa Chlár Cobhsaíochta Nuashonraithe 2020, a d’fhoilsigh an tAire Airgeadais Paschal Donohoe inniu, go mbeidh laghdú 10.5% ar olltáirgeacht intíre na hÉireann i mbliana agus go mbeidh 22% den phobal dífhostaithe.

Deirtear sa tuarascáil go bhfuil cúrsaí eacnamaíochta na tíre athraithe ó bhonn in Éirinn agus ar fud an domhain de bharr an choróinvíris agus gurb é an margadh saothair is measa atá buailte ag an tubaiste eacnamaíochta sin.

Sna trí mhí seo, tá an tír seo imithe ó lánfhostaíocht go dtí 22% den lucht saothair dífhostaithe. 

Meastar go dtiocfaidh titim 9.3% ar an líon daoine a bheidh fostaithe i mbliana, agus go gcaillfidh suas le 220,000 duine a bpost.

San anailís mhaicreacnamaíochta agus fhioscach a dhéantar sa tuarascáil do 2020-2021, deirtear go mbraitheann aon téarnamh a dhéanfaidh an eacnamaíocht sa dara leath den bhliain ar ár gcumas an víreas a smachtú.

Tá easnamh €23 billiún (7.4% den GDP) á thuar i mbuiséad an Rialtais i mbliana agus é á thuar chomh maith go dtitfidh an tÉileamh Intíre Modhnaithe 15%. Meastar go bhfuil an t-éileamh intíre ar cheann de na táscairí is fearr ar chúrsaí eacnamaíochta in aon tír.

Tá téarnamh éigin á thuar sa dara leath den bhliain seo agus ceaptar go rachaidh cúrsaí i bhfeabhas an bhliain seo chugainn mar a bhfuiltear ag súil le borradh 6%.

Deirtear sa tuarascáil go dtiocfaidh borradh faoin bhfostaíocht in 2021 agus go dtitfidh an líon a bheidh as obair faoi 10% arís. Meastar go n-ardóidh an cóimheas idir fiachas agus GDP go 69%. 

Dúirt an tAire Airgeadais Paschal O’ Donohoe go raibh dúshláin mhóra le sárú againn anseo in Éirinn ach go raibh muid breá ábalta acu.

“Níl aon amhras ann ach go bhfuil bóthar achrannach amach roimh an tír seo, mar atá roimh an gcuid eile den domhan. Ach, tá bail mhaith orainn agus muid ag tabhairt faoi.

“Táimid ábalta borradh a chur faoinár ngeilleagar arís, agus déanfaimid sin. Táimid ábalta soláthar do phobal na tíre agus daoine a chur ar ais i mbun a gcuid oibre agus iad a choinneáil slán sábháilte ina bun,” a dúirt Paschal Donohoe.

Fág freagra ar 'Laghdú 10.5% ar an GDP agus 22% den lucht saothair dífhostaithe – tuarascáil'