Is deacair dul thar Fitzgerald, Griffin agus O’Shea i gCorca Dhuibhne

Caitheann Tuairisc súil ar na toghranna sna toghcháin áitiúla ina bhfuil na ceantair Ghaeltachta. An babhta seo, tá Gaeltacht Chorca Dhuibhne againn…

Is deacair dul thar Fitzgerald, Griffin agus O’Shea i gCorca Dhuibhne

Tá 12,578 duine cláraithe le vóta a chaitheamh sna toghcháin áitiúla i gCorca Dhuibhne Dé hAoine i gcomparáid le haon mhíle dhéag, naoi gcéad is a ceathair (11,904 a bhí i dteideal vóta a chaitheamh i gCorca Dhuibhne sna toghcháin áitiúla in 2019.

Sin 854 vóta sa bhreis le cúig bliana.

Tá ceisteanna náisiúnta ar nós easpa tithíochta inacmhainne, cúrsaí pleanála, bánú tuaithe agus scéimeanna bóithre ag déanamh tinnis do phobal na leithinse agus ní féidir ceisteanna logánta cosúil le heaspa bonneagair séarachais sna sráidbhailte, ionad ealaíon do bhaile an Daingin agus an éagothromaíocht idir turasóireacht inbhuanaithe agus ró-thurasóireacht a sheachaint ach oiread.

Michael D O’Shea a bhí chun tosaigh le 1,680 vóta céad rogha ar an gcéad chomhaireamh cúig bliana ó shin agus tá bonn maith láidir aige thoir i mBaile an Mhuilinn, an baile is mó fáis i gcontae Chiarraí le cúig bliana anuas. Tá fógraí eisithe le linn an fheachtais ag an gcomhairleoir O’Shea a gabháil leithscéil le pobal bhaile an Daingin agus laistiar de nach féidir leis a bheith i mbun canbhasála sa dá áit de bharr cúinsí nach bhfuil aon smacht aige orthu, dar leis.

Tá teannas i gcónaí idir beirt iarrthóirí Fhine Gael sa toghroinn, Séamus Cosaí Fitzgerald, atá ina chomhairleoir ó 1999, agus an t-iarrthóir eile, Tommy Griffin, atá ina rúnaí parlaiminte leis an dTeachta Dála Brendan Griffin. Bhí socrú canbhasála idir an bheirt sa toghchán deireanach ach níor thaitin leis an gcomhairleoir Fitzgerald nuair a lorg Griffin athchomhaireamh agus gan ach 20 vóta eatarthu beirt ar an gceathrú comhaireamh.

Meastar go mbeidh an vóta i mbaile an Daingin agus sa cheantar máguaird scoilte go maith an uair seo le hiarrthóir an Chomhaontais Ghlais, Peadar Ó Fionnáin agus Mike Kennedy an Lucht Oibre ag tarrac as pota nádúrtha Bhreandáin Fitzgerald. Ní hionann agus 2019, áfach, tá tréimhse cúig bliana curtha de an uair seo ag Breandán Fitzgerald mar chomhairleoir agus é ag plé le ceisteanna tithíochta, teanga agus tráchtála sa tréimhse sin.

Dála Tommy Griffin, is é seo an dara feachtas ag Robert Brosnan ó Shinn Féin, agus má éiríonn leis cur leis an 833 vóta céad rogha a bhí an uair dheireanach aige, beidh sé san áireamh.

Ní raibh vóta láidir go traidisiúnta ag an Lucht Oibre i gCorca Dhuibhne agus meastar go bhfanfaidh vótaí Mike Kennedy ar an dtaobh thiar den leithinis má chuirtear as an áireamh é.

Cé go bhfuil vóta Michael D O’Shea ag titim le roinnt toghcháin áitiúla anuas, meastar go mbeidh go leor vótaí aige chun cuóta a bhaint amach. Má chuireann Tommy Griffin leis an 1251 vóta céad rogha a bhí aige in 2019, beidh sé ana-dheacair a shuíochán a cheilt air.

Bhí 1,280 vóta céad rogha ag Breandán Fitzgerald in 2019 agus is cinnte go bhfuil suíochán idir é féin agus Séamus Cosaí Fitzgerald. Toisc é bheith ann as sa bhfeachtas agus toisc éiginnteacht a bheith ann i dtús na bliana an rithfeadh sé nó ná rithfeadh, is deacair cosán chuig Áras an Chontae a shamhlú an uair seo do Cosaí Fitzgerald.

Má thagann an óige amach go tréan, má vótálann na hÚcránaigh (cuimhnigh ar an 854 vóta san sa bhreis), má thagann sé i dtír ar vóta an Leitriúigh atá gan iarrthóir agus má chuirtear leis an vóta (777 vóta céad rogha) a bhí in 2019 ag an gComhaontas Glas, d’fhéadfadh gaoth a bheith i seolta Pheadair Uí Fhionnáin.

Is deacair áfach, dul thar Breandán Fitzgerald (FF), Tommy Griffin (FG) agus Michael D O’Shea (FF) don dtrí shuíochán.

Fág freagra ar 'Is deacair dul thar Fitzgerald, Griffin agus O’Shea i gCorca Dhuibhne'