Iarrtha ag an ASTI ar a gcuid ball gan comhoibriú le plean do dhaltaí Ardteiste

Bhí cruinniú éigeandála ag feidhmeannas an ASTI tráthnóna chun cinneadh an Rialtais faoi fhilleadh na ndaltaí Ardteiste ar scoil a phlé

Iarrtha ag an ASTI ar a gcuid ball gan comhoibriú le plean do dhaltaí Ardteiste

Tá iarrtha ag an ASTI ar a gcuid ball gan comhoibriú le plean an Rialtais scoileanna a oscailt trí lá sa tseachtain do dhaltaí ardteiste.

Bhí cruinniú éigeandála ag feidhmeannas an ASTI tráthnóna chun cinneadh an Rialtais faoi fhilleadh na ndaltaí Ardteiste ar scoil a phlé.

Dúradh i ráiteas i ndiaidh an chruinnithe go raibh imní mhór ar an ASTI faoi “shláinte agus sábháilteacht daltaí, múinteoirí agus baill foirne eile”.

Tá cinneadh an Rialtais cáinte ag go leor dreamanna – múinteoirí, tuismitheoirí, daltaí, cúntóirí riachtanais speisialta agus ceannairí scoile. Údar díomá do na ceardchumainn agus na príomhoidí nach ndeachthas i gcomhairle leo féin faoin gcinneadh.

Tá iarrtha ag Cumann na Meánmhúinteoirí ar an Aire Oideachais Norma Foley athmhachnamh a dhéanamh ar an gcinneadh daltaí Ardteiste a thabhairt chun na scoile trí lá sa tseachtain ón Luan seo chugainn. Is faoin scoil féin a shocrú na laethanta a mbeidh na daltaí sin ar scoil. Tá 61,000 dalta ag tabhairt faoi scrúdú deiridh na hiarbhunscolaíochta i mbliana. Dúirt Darragh O’Brien, an tAire Tithíochta gurb í comhairle na Foirne Náisiúnta um Éigeandáil sa tSláinte Phoiblí go raibh an scoil sábháilte.

Dúirt Ard-Rúnaí an ASTI, Kieran Christie go bhféadfadh go ndéanfadh an ceardchumann “gníomhaíocht’ faoin gcinneadh a rinneadh “gan choinne” agus gan é a phlé le scoileanna na múinteoirí. Dúirt an tArd-Rúnaí go raibh neart ama ag an Aire Oideachais idir seo agus an Luan le “breith ar a ciall” mar gur cinneadh “místuama” a bhí ann.  Dúirt Christie go raibh dochar mór déanta don chur chuige “comhairliúcháin” a bhí idir na geallsealbhóirí uilig chun na scoileanna a choinneáil oscailte ón bhfómhar seo caite.

Dúirt Colm O’Rourke, Príomhoide Scoil Chlasaiceach Naomh Pádraig san Uaimh go raibh an cinneadh ag cur sláinte na ndaltaí agus na n-oidí i mbaol. Dúirt sé go gcaithfí an cinneadh a athrú, go háirithe agus an cineál fíorthógálach nua den choróinvíreas ag scaipeadh go forleathan. Dúirt sé go raibh an scéal “ina phraiseach” agus nach dóigh go dtiocfadh mórán daltaí chun na scoile.  Dúirt sé gur iontach an rud é múinteoirí a bheith i rang le 30 dalta agus ag rá leis an gcuid eile den tír uile fanacht sa mbaile.

Agus é ag caint ar RTÉ ar maidin dúirt Martin Marjoram, Uachtarán Aontas Múinteoirí Éireann, gur chóir an plean maidir le daltaí Ardteiste a chur ar athlá le deis a thabhairt an scéal a phlé i gceart. Dúirt sé nach bhfaca sé féin an oiread múinteoirí riamh ag dul i dteagmháil leis agus iad den tuairim gur plean ainchríonna é seo agus go bhfuil siad féin á gcur i mbaol ag an gcinneadh. Mheas sé nár pléadh an plean le saineolaithe sláinte phoiblí agus go gcothódh an chaoi a ndearnadh an cinneadh easpa muiníne i measc phobal na scoile.     

Tá páirtí an Lucht Oibre ag iarraidh dearbhú ón Rialtas go raibh NPHET sásta leis an gcinneadh. Dúirt urlabhraí oideachais an pháirtí, Aodhán Ó Ríordáin, nach dtuigeann sé conas a d’fhéadfaí na daltaí Ardteiste a thabhairt ar ais ar scoil murar mhol an Fhoireann Náisiúnta um Éigeandáil sa tSláinte Phoiblí go raibh a leithéid slán sábháilte.

Fág freagra ar 'Iarrtha ag an ASTI ar a gcuid ball gan comhoibriú le plean do dhaltaí Ardteiste'