Grúpa nua Gaeilge le bunú sa Gharda Síochána faoi chathaoirleacht an Choimisinéara Drew Harris

Tá Coimisinéir an Gharda Síochána Drew Harris os comhair Choiste Gaeilge an Oireachtais chun ceisteanna a fhreagairt faoi shárú a bheith déanta ag an bhfórsa ar an dlí teanga

Grúpa nua Gaeilge le bunú sa Gharda Síochána faoi chathaoirleacht an Choimisinéara Drew Harris

Tá coiste nua Gaeilge le bunú sa Gharda Síochána a mbeidh an Coimisinéir Drew Harris ina chathaoirleach air.

Fógraíodh an méid sin sa Dáil tráthnóna, mar a raibh Coimisinéir an Gharda Síochána Drew Harris os comhair Choiste Gaeilge an Oireachtais chun ceisteanna a fhreagairt faoi shárú a bheith déanta ag an bhfórsa ar an dlí teanga.

“I bhforbairt nua eile atá thar a bheith dearfach, aontaíodh go mbeidh Coimisinéir an Gharda Síochána ina chathaoirleach ar Ghrúpa Rialachais Gaeilge na heagraíochta as seo amach. Is é seo an chéad uair a mbeidh an Grúpa Rialachais Gaeilge ag an leibhéal is airde san eagraíocht. 

“Creidimid gur céim thábhachtach chun tosaigh é seo, ceann a léiríonn ár dtiomantas don teanga agus a chinnteoidh go gcuirfear ár Straitéis nua Gaeilge i bhfeidhm go hiomlán. 

“Creidimid freisin go bhfuil sé riachtanach an straitéis nua seo a spreagadh ón mbarr anuas, rud a chinnteoidh go dtuigeann an eagraíocht ar fad an tábhacht a bhaineann leis,” a dúradh i ráiteas Gaeilge a tugadh thar ceann an Choimisinéara. 

Tá an Coimisinéir Drew Harris i láthair ag cruinniú de Choiste Gaeilge an Oireachtais tráthnóna chun ceisteanna a fhreagairt faoi thuarascáil a chuir an Coimisinéir Teanga faoi bhráid Thithe an Oireachtais le déanaí. Deirtear sa tuarascáil sin go bhfuil sárú á dhéanamh ag an nGarda Síochána ar an dlí teanga. 

Baineann an sárú leis an dualgas atá ar an nGarda Síochána dóthain Gardaí le Gaeilge líofa a chur ar dualgas sa Ghaeltacht.

Dúradh i ráiteas Choimisinéir an Gharda Síochána sa Dáil tráthnóna go raibh an fórsa “lántiomanta” do chomhlíonadh a ndualgais reachtúla teanga “dírithe ar sholáthar seirbhísí dátheangacha a fheabhsú dár bpobail Ghaeltachta”. 

Dúradh go raibh sé mar chuspóir ag an nGarda Síochána “seirbhís ardchaighdeáin i nGaeilge a sholáthar, de réir mar is gá, don phobal ar a bhfreastalaímid”.

Shocraigh an Coimisinéir Teanga Rónán Ó Domhnaill tuarascáil a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais i mbliana mar nár chuir an Garda Síochána i bhfeidhm riamh moltaí a bhí san imscrúdú a rinneadh deich mbliana ó shin, in 2011. 

Thug Coimisinéir an Gharda Síochána le fios sa ráiteas a cuireadh ar fáil do Choiste Oireachtais na Gaeilge agus na Gaeltachta inniu go raibh méadú 12% tagtha ar líon na nGardaí le Gaeilge i gceantair Ghaeltachta ó 2011.

Maíodh go gcinnteodh an straitéis nua Gaeilge, atá á forbairt faoi láthair, agus tograí eile atá beartaithe “go leanfadh líon na gcomhaltaí le Gaeilge ag méadú i stáisiúin Ghaeltachta”.

“Is féidir liom a rá go muiníneach go bhfuil an Garda Síochána ag cinntiú faoi láthair, a mhéid agus is indéanta, gur comhaltaí le Gaeilge a aistrítear chuig stáisiúin i gceantair Ghaeltachta,” a dúradh.

Nuair a cuireadh ceist ar Choimisinéir an Gharda Síochána inniu cén fáth nár cuireadh i bhfeidhm na moltaí a rinneadh in 2011, dúirt sé go raibh iarracht mhór déanta sin a dhéanamh ach gur cheist acmhainní a bhí ann den chuid is mó.

Fág freagra ar 'Grúpa nua Gaeilge le bunú sa Gharda Síochána faoi chathaoirleacht an Choimisinéara Drew Harris'