Grád ‘F’ tugtha ag daltaí Gaelscoileanna don Rialtas

Deir lucht agóide go mbíonn ar go leor daoine óga ó cheantair Bhaile Átha Cliath 2, 4, 6 agus 8 imeacht ón ngaeloideachas toisc nach féidir leo freastal ar iarbhunscoil lán-Ghaeilge nuair a fhágann siad an bhunscoil

Grád ‘F’ tugtha ag daltaí Gaelscoileanna don Rialtas

Bhí daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí ó scoileanna lán-Ghaeilge i ndeisceart Bhaile Átha Cliath i mbun agóide lasmuigh de Theach Laighean arís inné agus Gaelcholáiste nua á lorg acu don cheantar.

Bhronn daltaí ó na scoileanna atá ag glacadh páirt sa bhfeachtas ‘Gaelcholáiste 2468’ tuairisc dheireadh bliana scoile ar an Rialtas agus grád ‘F’ tugtha dóibh as an teip iarbhunscoil lán-Ghaeilge nua a bhunú chun freastal ar na scoileanna.

Is iad Bunscoil Synge, Gaelscoil Eoin, Gaelscoil Inse Chór, Gaelscoil Lios na nÓg agus Scoil Bhríde na scoileanna atá i mbun feachtais le roinnt blianta anuas, i gcomhar le Conradh na Gaeilge, agus an scoil nua á héileamh acu.

Deirtear go mbíonn ar go leor daoine óga ó cheantair Bhaile Átha Cliath 2, 4, 6 agus 8 imeacht ón nGaelscolaíocht toisc nach bhfuil an deis acu leo freastal ar iarbhunscoil lán-Ghaeilge nuair a fhágann siad an bunscoil.

“Tá feachtas Gaelcholáiste2468 ag éileamh ar an Aire Oideachais, Norma Foley, T.D., agus ar an Rialtas cinneadh a dhéanamh le Gaelcholáiste a bhunú inár scoilcheantar le trí bliana anuas,” a dúirt Louisa Ní Éideáin, tuismitheoir dalta atá ag freastal ar Bhunscoil Synge. “Seo muid arís, ag deireadh scoilbhliana eile, agus tá teipthe arís ar an Rialtas soláthar a dhéanamh do na daltaí sna 5 Ghaelscoil inár scoilcheantar.

De réir suirbhé a rinneadh i measc thuismitheoirí na ndaltaí sna cúig bhunscoil, bhí 521 dalta ag freastal ar na scoileanna a raibh spéis léirithe ag a dtuismitheoirí iad a chur chuig iarbhunscoil lán-Ghaeilge.

“Deir an Rialtas seo go bhfuil siad ag iarraidh oibriú i dtreo líon na ndaltaí at bhíonn ag freastal ar Ghaelscoileanna agus ar Ghaelcholáistí a dhúbailt. Más fíor seo, cén fáth nach mbunóidh siad Gaelcholáiste chun oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil do mo pháiste agus do pháistí na dtuismitheoirí eile sna cúig Ghaelscoil inár scoilcheantar más mian leo leanúint lena gcuid oideachais trí Ghaeilge,” a dúirt Richard Donnelly, tuismitheoir dalta atá ag freastal ar Scoil Bhríde.

“Tá an mhoilleadóireacht ar an gceist seo ag cinntiú go bhfuil daltaí ag cailleadh amach ar an nGaeloideachas ar an dara leibhéal gach bliain agus go bhfuil ag teip ar an Rialtas lena sprioc féin.”

Agus é ag labhairt i dTeach Laighean faoin scéal an mhí seo caite, dúirt príomhoide Ghaelscoil Lios na nÓg, Cormac Chambers, go mbriseann sé croíthe na bhfoirne sna scoileanna nuair a fheictear dalta óg ag dul ar aghaidh go dtí iarbhunscoil lán-Bhéarla mar nach bhfuil an rogha aige nó aici freastal ar Ghaelscoil.

Dúirt an tAire Oideachais Norma Foley níos luaithe i mbliana go raibh a roinn le dlús a chur le plean chun Gaelcholáiste nua a thógáil i ndeisceart Bhaile Átha Cliath.

Fág freagra ar 'Grád ‘F’ tugtha ag daltaí Gaelscoileanna don Rialtas'