GNÉ-ALT FÓGRAÍOCHTA: Ar smaoinigh tú fós ar ghairmréim trí Ghaeilge ag croí na hEorpa?

Míníonn Ian Eglington, iar-mhac léinn ar an gcúrsa Ard-Dioplóma san Aistriúchán Dlíthiúil agus aistritheoir leis an gCoimisiún Eorpach sa Bhruiséil, mar a chuidigh an tArd–Dioplóma san Aistriúchán Dlíthiúil leis ina shaol gairmiúil

GNÉ-ALT FÓGRAÍOCHTA: Ar smaoinigh tú fós ar ghairmréim trí Ghaeilge ag croí na hEorpa?

Tá aistritheoirí le hardleibhéal scileanna Gaeilge á lorg ag an Aontas Eorpach faoi láthair. Tá na poist seo lonnaithe sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus i gContae na Mí. Tá tuarastal agus coinníollacha oibre den chéad scoth i gceist. Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo na rannpháirtithe a ullmhú do phróiseas earcaíochta an AE.

Reáchtáiltear ranganna gramadaí, téarmaíochta agus scileanna aistriúcháin gach Luan agus Céadaoin i rith na bliana acadúla 6pm-9pm ag tosú an 3ú Deireadh Fómhair 2022 agus ag críochnú le scrúduithe ceannchúrsa an 24ú agus an 26ú Aibreán 2023. Múintear ranganna ar chórais dlí na hÉireann agus na hEorpa trí Ghaeilge agus seisiúin ar thástáil shíciméadrach agus ar phróiseas earcaíochta an AE trí Ghaeilge thar ceithre dheireadh seachtaine.

Mar chuid den chúrsa beidh turas staidéir ar Institiúidí an Aontais sa Bhruiséil agus i Lucsamburg agus eagrófar dinnéar foirmiúil in Óstaí an Rí do na rannpháirtithe i dtreo dheireadh an chúrsa.

Cuireann an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán tacaíocht airgeadais ar fáil don chúrsa seo. 

“Tá mé ag obair in Oifigí an Choimisiúin Eorpaigh sa Bhruiséil mar aistritheoir agus tá dúil mhór agam sa phost. Tá mé an-bhuíoch don chúrsa Ard-Dioplóma san Aistriúchán Dlíthiúil a rinne mé in Óstaí an Rí agus don tacaíocht a fuair mé ó Óstaí an Rí ó shin maidir le mé a choinneáil ar an eolas faoi dheiseanna oibre leis an Aontas Eorpach. Bhí atmaisféar deas sna ranganna. Baineadh úsáid as teicnící foghlama idirghníomhacha a chuir go mór leis an chomhluadar idir na mic léinn agus na múinteoirí. D’fhoghlaim mé cuid mhór agus is in Óstaí an Rí a fuair mé na scileanna, an t-eolas agus an mhuinín tabhairt faoi obair den tsórt seo.”

Ian Eglington, aistritheoir GAEILGE LEis an gcoimisiún eorpach

Ní gá céim sa dlí ná céim sa Ghaeilge chun tabhairt faoin gcúrsa ach is gá d’iarrthóirí cumas sa Ghaeilge a léiriú go sásúil i scrúdú iontrála a reáchtálfar ar líne Dé Luain an 19 Meán Fómhair 2022 18.00–18.30. Má bhain tú amach TEG B2 (lánchreidiúnt) nó leibhéal níos airde ó 2020 i leith, is leor fianaise ina thaobh sin a chur chuig Óstaí an Rí seachas an scrúdú iontrála a shuí. Roinntear an líon teoranta áiteanna ar an gcúrsa ar bhonn fiúntais. Is é an spriocdháta d’iarratais ar áit ar an gcúrsa: Dé Luain an 12ú Meán Fómhair 2022. 

Le tuilleadh a fhoghlaim faoin Ard–Dioplóma san Aistriúchán Dlíthiúil, GLIOGÁIL ANSEO

Faoi ​​Óstaí an Rí

Tá Óstaí an Rí lonnaithe idir Sráid Henrietta agus Cnoc an Bhunreachta i mBaile Átha Cliath 1, agus is foras oideachais neamhspleách é a bhfuil cáil air as oideachas agus oiliúint ghairmiúil dlí. Is í Scoil an Dlí is sine in Éirinn í agus tá sí ar cheann de na timpeallachtaí suntasacha stairiúla in Éirinn.

Chomh maith le hoideachas a chur ar abhcóidí cáilithe sa todhchaí, leathnaíonn an Scoil a raon chuig pobal éagsúil daoine ó chúlraí dlí agus neamhdhlíthiúla a thairgeann cúrsaí páirtaimseartha inrochtana i sainréimsí den dlí.

Agus cúrsaí á dteagasc ag cleachtóirí dlí saineolacha, cuimsíonn mic léinn Óstaí an Rí ceannairí, abhcóidí, nuálaithe, agus lucht athraithe cluiche, ó thionscail ar fud na hÉireann agus thar lear. Déanann an Scoil barr feabhais ar úsáid na Gaeilge sa dlí a chur chun cinn. 

Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt le do thoil ar kingsinns.ie 

Fág freagra ar 'GNÉ-ALT FÓGRAÍOCHTA: Ar smaoinigh tú fós ar ghairmréim trí Ghaeilge ag croí na hEorpa?'