Glactha ag an ASAI le gearán faoi fhógra inar mhaígh scoil go raibh ‘better teachers, better results’ acu

Rinneadh breis is scór gearán faoi fhógra ar thaobh Bhus Átha Cliath d’ áras a chuireann ranganna dianteagaisc ar fáil don dhaltaí Ardteiste

Glactha ag an ASAI le gearán faoi fhógra inar mhaígh scoil go raibh ‘better teachers, better results’ acu

Tá glactha ag Údarás na gCaighdeán Fógraíochta le gearáin faoi fhógra inar mhaígh scoil i mBaile Átha Cliath gur acu a bhí na múinteoirí agus na torthaí is fearr.

Sheas Údarás na gCaighdeán Fógraíochta leis na gearáin a rinneadh faoi fhógra a bhí ag an Institute of Education, áras oideachais príobháideach ar Shráid Leeson i mBaile Átha Cliath, ar an mbonn nach bhféadfaí an maíomh a bhí ann a chruthú.

Ar thaobh Bhus Átha Cliath an samhradh seo caite a bhí an fógra ag an áras a chuireann ranganna dianteagaisc ar fáil don dhaltaí Ardteiste.

Rinneadh breis is scór gearán faoin bhfógra bus inar maíodh go raibh “múinteoirí níos fearr agus torthaí níos fearr” ag an institiúid phríobháideach phulctha. 

Tá beagnach €8,000 sa mbliain táillí ar chúrsa bliana san institiúid a bunaíodh i 1969 agus féadann scoláirí an cúigiú agus an séú bliain iarbhunoideachais a dhéanamh san ionad foghlama. Bíonn go leor ranganna breise dianteagaisc ann tráthnóna, ag an deireadh seachtaine agus i rith na laethanta saoire do dhaltaí a bheadh ag freastal ar scoileanna eile. 

Dúirt an Institiúid agus iad ag freagairt an ghearáin nach ndearna siad aon chomparáid idir a múinteoirí féin agus na múinteoirí in aon scoil eile agus nach raibh sa bhfógra ach rian den ‘mholadh mór’ seachas fíric. Ba léir do chách, a dúradh, nach bhféadfaí a cheapadh “gur acu a bhí na múinteoirí is fearr ó tharla gur tuairim shuibiachtúil í sin seachas ráiteas fíoras”. 

Ghlac an ASAI leis an ngearán cheal aon fhianaise a bheith ann gurbh fhíor don fhógra, agus chinn go raibh an fógra ag sárú chód an ASAI. 

Ghlac an ASAI le gearán eile a líomhain go bhféadfaí a thuiscint ón bhfógra go raibh sé “dímheasúil” faoi scoileanna agus múinteoirí eile. Rialaigh an ASAI nach bhféadfaí an leagan sin den fhógra a úsáid níos mó. 

I mí Lúnasa seo caite a tuairiscíodh ar dtús go riabh gearáin déanta nuair a d’fhógair an ASAI nár ghá aon ghearáin eile a chur faoina mbráid faoin bhfógra sin mar go raibh an scéal á fhiosrú acu. I measc na ndaoine a rinne gearán bhí Pat McKenna, príomhoide Phobalscoil Neasáin i mBaile Dúill i dtuaisceart Átha Cliath. Dúirt McKenna ag an am go ndearna sé gearán oifigiúil mar nach bhféadfaí a leithéid de rud a mhaíomh.

Dúirt McKenna go raibh sé le tuiscint ón bhfógra ‘better teachers, better results’ go bhfuil múinteoirí na hinstitiúide níos fearr, rud nach raibh cruthaithe. 

“Sáraíonn an maíomh sin na caighdeáin fógraíochta. Ní féidir le haon duine eolas nach bhfuil cruinn ó thaobh na bhfíricí a chur i bhfógra. Creidim féin go bhfuil scoth na múinteoirí ag obair i scoileanna ina bhfuil dúshláin mhóra le sárú,” a dúirt sé.

 

Fág freagra ar 'Glactha ag an ASAI le gearán faoi fhógra inar mhaígh scoil go raibh ‘better teachers, better results’ acu'