Ganntanas ar leith ann maidir le scrúdaitheoirí Gaeilge agus an Ardteist ag teannadh linn

Deir an Coimisiún na Scrúduithe Stáit go bhfuil ganntanas ann do scrúdaitheoirí i ngach ábhar ach go bhfuil ganntanas ann go háirithe maidir le daoine atá ábalta scrúduithe atá déanta trí Ghaeilge a cheartú

Ganntanas ar leith ann maidir le scrúdaitheoirí Gaeilge agus an Ardteist ag teannadh linn

Tá léiriú eile tugtha inniu ar an ngéarchéim maidir le heaspa múinteoirí Gaeilge agus ganntanas mór scrúdaitheoirí a bhfuil an Ghaeilge acu don Ardteist.

Agus gan ach roinnt seachtainí fágtha go dtí tús na hArdteiste, tuairiscíodh ar an Irish Times ar maidin gur scríobh an Coimisiún na Scrúduithe Stáit chuig príomhoidí Dé Luain ag impí orthu múinteoirí a ghríosú chun tabhairt faoi cheartú na hArdteiste.

Deir an Coimisiún go bhfuil ganntanas ann do gach ábhar ach go bhfuil ganntanas ann go háirithe maidir le scrúdaitheoirí atá ábalta scrúduithe atá déanta trí Ghaeilge a cheartú.

“Ba mhór an chabhair í don chóras scrúduithe dá bhféadfá múinteoirí i do scoilse a spreagadh le cur isteach ar na folúntais trí chur in iúl dóibh go bhfuil síneadh ama curtha lenár bhfeachtas earcaíochta,” a dúradh sa litir ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit.

Ba í an chéad spriocdháta a luadh leis na folúntais ná lár mhí na Nollag, ach deir an Coimisiún anois go leanfaidh siad le hearcú scrúdaitheoirí go dtí tús na gcomhdhálacha marcála i mí an Mheithimh. Is ag na comhdhálacha sin a shocraítear an cur chuige agus na caighdeáin maidir le marcáil na scrúduithe.

Thug an Coimisiún le fios gur éirigh leo i gcónaí, le comhoibriú na múinteoirí, teacht ar a dhóthain scrúdaitheoirí, ag áireamh múinteoirí nua-cháilithe agus múinteoirí atá éirithe as.

“Tá lánmhuinín ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit go mbeidh an scéal amhlaidh i mbliana,” a dúirt an t-urlabhraí.

Fág freagra ar 'Ganntanas ar leith ann maidir le scrúdaitheoirí Gaeilge agus an Ardteist ag teannadh linn'