Gan ach ceithre cheantar Gaeltachta ina bhfuil breis is leath den phobal ina gcainteoirí laethúla Gaeilge

Léiríonn figiúirí ó Dhaonáireamh 2022 gur mionlach iad na cainteoirí laethúla Gaeilge lasmuigh den chóras oideachais in 22 den 26 Limistéar Pleanála Teanga sa stát