GAILEARAÍ: Plé agus ‘Pléaráca’ i Ros Muc ag mic léinn ‘Erasmus’ na Gaeltachta

Reáchtáladh seimineár faoin eagraíocht pobail Pléaráca in Ionad Cultúrtha an Phiarsaigh i Ros Muc le déanaí do mhic léinn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a bhfuil tréimhse 'Erasmus' Gaeltachta á caitheamh acu in ionaid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i gCarna agus ar an gCeathrú Rua. Pictiúir: Seán Ó Mainnín

Donncha Ó hÉallaithe, eagarthóir na hirise Pléaráca, ag caint ag an ócáid agus íomhá den Chadhnach taobh thiar de

 

Mic léinn as Ollscoil na hÉireann, Gaillimh atá ag freastal ar Sheimeastar Gaeltachta in ionaid Acadamh na hOllscolaíocht i gCarna agus ar an gCeathrú Rua in Ionad Chultúrtha an Phiarsaigh i Ros Muc

 

An seimineár faoi Phléaráca Chonamara á sheoladh ag Séamus Ó Concheanainn, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

 

Séamas Ó Concheanainn, Riarthóir Ionad Acadamh na hOllscolaíochta i gCarna

 

Dónall Ó Braonáin, Eagarthóír Forbartha, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

 

Donncha Ó hÉallaithe, Peigí Ní Chonghaile agus Meta Uí Mháille, triúr a bhí lárnach in obair Phléaráca sa bpobal

 

Na mic léinn ag éisteacht go grinn leis na cainteanna

 

Peigí Ní Chonghaile ag caint faoin tacaíocht a thug muintir Chonamara d’Fhéile Phléaráca

 

Dónall Ó Braonáin agus cúrsaí á bplé aige leis an bpainéal

 

Meta Uí Mháille, a bhíodh ag obair leis an eagraíocht ealaíon pobail

 

Caint is plé faoin bPléaráca

 

Gradam an Phléaráca ar taispeáint

 

Ceist ar an bpainéal ag an DrJohn Walsh, as Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

 

Orla Duffy, An Longfort, Stephen Conroy, Maigh Eo agus Niamh Sheahan, An Longfort

 

Niamh Nic Aoidh, Baile an Mhóta, Co Shligigh; Laura Nic an Ultaigh, Órán Mór, Co na Gaillimhe; Sinéad Ryan, Co Laoise agus Laura O’Sullivan, Co Mhaigh Eo

 

Claire Baxter as Gaillimh agus Shauna Hayes as Cill Chainnigh

 

Shauna Ní Ruáin, Béal an Mhuirthead, Naomi Fitzpatrick, an Iarmhí agus Aoife Nic an Rí, Áth Cinn na Gaillimhe

 

Laura de Bhál, Ros Comáin agus Kellie Murphy, Corcaigh

 

Oisín O’Donavan, Uíbh Fhailí; Tiernan Murray, Cill Mhantáin agus Jack McGreery, Co an Chabháin

 

Jack Dunne agus Cormac Maher as Tiobraid Árann agus Alan Wallace as Mala, Co Chorcaí

 

Niamh Ní Thiarnaigh, Maigh Cuilinn, Co na Gaillimhe, Rhiann Flemming, Baile Shéamais Dhuibh, Co an Chabháin agus Mary Ellen Ní Fhátharta, Tuairín, Conamara

 

Ciara Noonan, An Caisleán Nua, Co Luimnigh, Anne Campbell, An Fhairche, Co na Gaillimhe agus Ruth Butler, Baile Thiobraid Árann

 

Corcaígh i gConamara! Finn Ó Muiris, An Corrbhaile, agus James Mac Pháil, Baile Bhuirne

 

Fág freagra ar 'GAILEARAÍ: Plé agus ‘Pléaráca’ i Ros Muc ag mic léinn ‘Erasmus’ na Gaeltachta'