GAILEARAÍ: Comhdháil in onóir an Dr Úna Nic Éinrí i Luimneach

Reáchtáladh comhdháil lae in onóir an Dr Úna Nic Éinrí i gColáiste Mhuire gan Smál i Luimneach le déanaí

An Dr Máire Ní Iceadha, An Dr Éilís Ní Dheá, Máire Ní Neachtain, Ceann Roinn na Gaeilge, Dr Úna Nic Éinrí, an tOllamh Comhlach Meidhbhín Ní Érdail agus an Dr Lesa Ní Mhunghaile

 

An Dr. Nollaig Ó Muraíle ag comhrá leis an Dr. Pádraig Ó Liatháin

 

An tOllamh Mícheal Ó Braoin, Uachtarán Feidhmeach Choláiste Mhuire gan Smá, an tOllamh Eugene Wall, an Dr. Breandán Ó Cróinín, an Dr. Liam Ó Páircín, an Dr Úna Nic Éinrí agus Ceann Roinn na Gaeilge, Máire Ní Neachtain

 

Beirt de lucht eagraithe na comhdhála, an Dr Stephen Newman agus an Dr Liam Ó Páircín i mbun comhrá le Seán de Brún (Dámh an Oideachais) agus Seán Mac an tSionnaigh

 

Beirt scoláirí gealgháireacha, an Dr Gordon Ó Riain, Ollscoil Luimnigh agus an Dr. Síle Ní Mhurchú, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

 

Cainteoirí na Comhdhála

 

Coiste eagraithe na comhdhála

 

Donncha Ó Duibhir agus Úna Nic Éinrí

 

Cainteoirí a léirigh a meas ar Úna ag an gcomhdháil

 

Seán Ó Caoimh, mac léinn ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus Ríona Ní Churtáin, mac léinn iarchéime in Ollscoil Luimnigh

Fág freagra ar 'GAILEARAÍ: Comhdháil in onóir an Dr Úna Nic Éinrí i Luimneach'