GAILEARAÍ: Caint agus comhairle ag comhdháil An Foras Pátrúnachta i nGaillimh

Bhí go leor cur agus cúiteamh ag comhdháil an Fhorais Phátrúnachta in Óstán Clayton i nGaillimh le deireanaí. Pictiúir: Seán Ó Mainnín

Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí, an Foras Patrúnachta

 

Anna Uí Uiginn, Dlíodóirí William Fry, a bhí ag caint faoi impleachtaí an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR)

 

Alan Black, comhlacht árachais Allianz, le linn mionseisiún ar árachas do scoileanna

 

Caoimhín Ó hEaghra, Ard-Rúnaí, an Foras Pátrúnachta le Margaret Gorman, abhcóide, a labhair faoin gcóras iontrála do scoileanna, Seámus Ó Ceanainn, Cathaoirleach, agus Cormac McCashin, Bainisteoir R&T, an Foras Pátrúnachta

 

Nóla Farrell, Gaelscoil Moshíológ, Guaire, Contae Loch Garman, a bhuaigh scáileán mór dá scoil. Sa phictiúr chomh maith tá, ó chlé: Úna Langford, Bainisteoir Díolacháín, GDK; Samantha Ecock, Promethean Nóla, Cormac McCashin, Tomás Ó Póil agus Caoimhín Ó hEaghra

 

An Dr Pádraig Mac Giolla Phádraig agus Yvonne Keating, Ardchigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna

 

An Dr Pádraig Mac Giolla Phádraig, Ardchigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna, a labhair faoi mhonatóireacht ar chomhlíontacht le linn na cigireachta scoile

 

Micheál Ó Broin, Gaelscoil Chnoc na Ré agus Seán Ó Láimhín, Gaelscoil Thulach na nÓg ag an gcomhdháil

 

Máirín Ní Chéileachair, Gaelscoil na Fuinseoige agus Fiona Nic Fhionnlaoich, Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad

 

Máíre Uí Shé, Gaelscoil an Chaisleáin agus Niamh Nic Dhiarmada,, Gaelscoil Éirne

 

Esther Ní Chonchradh, Gaelscoil Chill Dara agus Cáit Ní Shé, Gaelscoil Phort Láirge

 

Eoin Ó Luasa, Deiric Ó Mathúna, agus Deaglán Ó Deargáin, Gaelscoil an Ghoirt Álainn, Corcaigh

 

Fág freagra ar 'GAILEARAÍ: Caint agus comhairle ag comhdháil An Foras Pátrúnachta i nGaillimh'