GAILEARAÍ: Cáilíochtaí Gaeilge bronnta ar mhic léinn Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Bronnadh Dioplóma sa Ghaeilge, Dioplóma sa Chultúr Dúchais agus BA san Aistriúchán ar mhic léinn de chuid Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag ócáid bhronnta a bhí ar siúl in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh le déanaí. Pictiúir:Aengus McMahon