Gaelcholáistí aitheanta ar na hiarbhunscoileanna ‘is fearr’ sa tír

Gaelcholáistí do chailíní a bhí sa chéad agus sa dara háit de réir rangú scoileanna an Sunday Times

Gaelcholáistí aitheanta ar na hiarbhunscoileanna ‘is fearr’ sa tír

Tá Gaelcholáiste i mBaile Átha Cliath aitheanta mar an iarbhunscoil ‘is fearr’ sa stát, de réir rangú an Sunday Times.

Bhí Coláiste Íosagáin sa chéad áit ar an liosta 500 scoil.

Is í Coláiste Íosagáin an dara scoil lán-Ghaeilge a bhain áit amach ar bharr an liosta ó cuireadh tús leis an rangú i 2003.

Bunaíodh na staitisticí ar eolas a bailíodh faoi líon na ndaltaí in iarbhunscoileanna uile na tíre a chuaigh ar aghaidh go dtí institiúid tríú leibhéal thuaidh agus theas le trí bliana anaus.

Idir 2017 agus 2019, chuaigh 95.7% de dhaltaí Choláiste Íosagáin ar aghaidh chuig ollscoileanna agus fuair 100% áiteanna in institiúid tríú leibhéal.

Sa dara háit a bhí Coláiste Chnoc na Labhras, scoil lán-Ghaeilge eile do chailíní i Luimneach. Bhí Coláiste Chnoc na Labhras ar bharr an liosta idir 2014 agus 2019.

Freastalaíonn 484 dalta ar Choláiste Íosagáin i mBaile an Bhóthair i ndeisceart Bhaile Átha Cliath. Ceapadh Seán Delap ina phríomhoide ar an scoil anuraidh.

Beidh caoga bliain a bhunaithe á cheiliúradh ag lucht Choláiste Íosagáin an bhliain seo chugainn.

Tá an scoil ar an láthair chéanna leis an nGaelcholáiste do bhuachaillí, Coláiste Eoin. Bhain Coláiste Eoin an 36ú háit amach ar liosta an Sunday Times, titim 20 áit ó 2019.

Bhí Gaelcholáiste Reachrann i nDomhnach Míde sa 101ú háit ar liosta 2019 ach é sa 19ú háit ar liosta na bliana seo.

Tá Coláiste na Coiribe i gCnoc na Cathrach sa Ghaillimh áit amháin eile chun deiridh air sin agus é sa 20ú háit.

Is í Scoil Phobail Mhic Dara i gCarna an iarbhunscoil Ghaeltachta ‘is fearr’ de réir an liosta. Tháinig an scoil sa 82ú háit agus 68.1% de na daltaí a d’fhreastail ar an scoil le trí bliana anuas imithe ar aghaidh go dtí ollscoileanna. 94.7% ar fad a bhain áiteanna amach in institiúid tríú leibhéal.

Is í Coláiste Íde sa Daingean an scoil Ghaeltachta i gCúige Mumhan is airde ar an liosta agus í sa 106ú háit. Tá Coláiste Pobail Ráth Chairn sa 245ú háit agus is í an scoil Ghaeltachta is airde i gCúige Laighean. Pobalscoil Ghaoth Dobhair an scoil Ghaeltachta is airde ar an liosta i nDún na nGall agus í sa 283ú háit.

Baineann conspóid i gcónaí le foilsiú leithéidí na dtáblaí seo agus go leor saineolaithe oideachais den tuairim gur róchúng an tslat tomhais iad chun breithiúnas a thabhairt ar chaighdeán an oideachais a chuirtear ar fáil i scoileanna na tíre.

Gaelcholáistí
Scoil Contae Rangú Náisiúnta
Coláiste Íosagáin Baile Átha Cliath 1
Coláiste Chnoc na Labhras Luimneach 2
Gaelcholáiste Reachrainn Baile Átha Cliath 19
Coláiste na Coiribe Gaillimh 20
Coláiste Eoin Baile Átha Cliath 36
Gaelcholáiste Luimnigh Luimneach 37
Gaelcholáiste Chiarraí Ciarraí 39
Coláiste Cois Life Baile Átha Cliath 64
Gaelcholáiste Cheatharlach Ceatharlach 91
Scoil Chaitríona Baile Átha Cliath 94

 

Scoileanna Gaeltachta
Scoil Contae Rangú Náisiúnta
Scoil Phobail Mhic Dara Gaillimh 82
Coláiste Íde Ciarraí 92
Meánscoil San Nioclás Port Láirge 106
Coláiste Ghobnatan Corcaigh 126
Pobalscoil Chorca Dhuibhne Ciarraí 179
Coláiste Cholmcille Gaillimh 186
Coláiste Chroí Mhuire Gaillimh 223
Coláiste Ghobnait Gaillimh 225
Coláiste Pobail Ráth Chairn An Mhí 245
Scoil Mhuire Corcaigh 250

 

Fág freagra ar 'Gaelcholáistí aitheanta ar na hiarbhunscoileanna ‘is fearr’ sa tír'