Gaeilge amháin a labhróidh Comhairleoir Contae i nDún na nGall ag an gcéad chruinniú eile

Ní labhróidh Mícheál Choilm Mac Giolla Easpuig, comhairleoir contae i nDún na nGall Béarla go dtí go mbeidh seirbhísí aistriúcháin curtha ar fáil ar fud na comhairle

An Comh. Mícheál Choilm Mac Giolla Easpuig
An Comh. Mícheál Choilm Mac Giolla Easpuig

Tá sé tugtha le fios ag an gcomhairleoir contae Mícheál Choilm Mac Giolla Easpuig gur i nGaeilge amháin a labhróidh sé ag cruinnithe na comhairle contae i nDún na nGall go dtí go gcuirfear seirbhís aistriúcháin ar fáil ar fud na comhairle. Dúirt an comhairleoir neamhspleách le Tuairisc.ie go labhraíonn sé Gaeilge 99% den am ag gnáthchruinnithe na comhairle ach go gcreideann sé go mba cheart go mbeadh sé in ann í a labhairt am ar bith ag cruinniú ar bith inti. 

Bhí Mac Giolla Easpuig ag caint ar an gclár Adhmhaidin ar RTÉ Raidió na Gaeltachta nuair a mhínigh croí na faidhbe le seirbhísí ateangaireachta sa chomhairle.

Mar a sheasann sé faoi láthair, féadann comhairleoirí contae Dhún na nGall an Ghaeilge a labhairt i gcruinnithe áirithe ag amanna áirithe ach tá amanna eile nuair is gá an méid a dúradh i nGaeilge a athrá i mBéarla ar mhaithe leo sin nach bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu.

Chuir an Comhairleoir Mac Giolla Easpuig rún os comhair na gcomhairleoirí go mbeadh seirbhís chomhuaineach ateangaireachta do gach cruinniú a reáchtálfaidh an chomhairle contae. Diúltaíodh scun san don rún – rud a chuir “díomá” ar an gcomhairleoir Mac Giolla Easpuig, a dúirt go raibh sé ag súil le tacaíocht óna chomhairleoirí Gaeltachta agus comhairleoirí eile a raibh an Ghaeilge acu. 

“Bhí mé ag súil le tacaíocht John Shéamuis, mar tá grá aige don Ghaeilge; labhraíonn sé an Ghaeilge an chuid is mó den am, chuir sé iontas orm go raibh sé maith go leor Gaeilge agus ansin Béarla a labhairt. Mar a dúirt mé, tá grá mór aige don teanga,” a dúirt Mac Giolla Easpuig.

Dúirt sé freisin gur thuig sé gur ceist foirne agus airgid a bhí ann ach gur féidir seirbhísí a fháil má chuirtear brú ar an gComhairle Contae. Dúirt sé go raibh sé ag súil go n-iompódh na comhairleoirí eile ar an nGaeilge nuair nach mbeadh an Béarla á labhairt aige féin ag an gcruinniú agus go gcuirfí brú ar an gcomhairle ar an gcaoi sin.