Gaeil Cheatharlach ag iarraidh stádas a bhaint amach mar bhaile dátheangach

Deir Glór Cheatharlach go mbíonn níos mó daoine ag labhairt na Gaeilge i gCeatharlach, ná mar a bhíonn i gceantair Ghaeltachta áirithe