Formhór d’aighneachtaí an phobail i gcoinne mholtaí Fhoras na Gaeilge do na meáin – Seán Ó Coinn

Tá Foras na Gaeilge ag tairiscint síneadh ama bliana go dtí deireadh 2020 do Tuairisc.ie, Comhar agus Nós

Formhór d’aighneachtaí an phobail i gcoinne mholtaí Fhoras na Gaeilge do na meáin – Seán Ó Coinn

Tá sé deimhnithe ag Foras na Gaeilge go bhfuil síneadh ama bliana go dtí deireadh 2020 á thairiscint acu do Tuairisc.ie Comhar agus Nós.

Thug Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn le fios do Nuacht TG4 tráthnóna gur léirigh formhór na n-aighneachtaí a fuair an eagraíocht mar chuid den athbhreithniú atá á dhéanamh acu ar earnáil na meán nach raibh aon ghlacadh ag an bpobal lena moltaí agus go bhfuiltear sásta leis na foilseacháin.

Gheall Seán Ó Coinn go dtabharfaí cluas éisteachta do léitheoirí na bhfoilseachán.

“I ndiaidh anailís a dhéanamh ar na haighneachtaí a fuarthas mar chuid den chomhairliúchán poiblí ar tháinig deireadh leis ar an 15 Lúnasa 2019, ba léir dúinn nach raibh tacaíocht ó na daoine a sheol aighneachtaí chugainn, dár moltaí, agus bunaithe air sin tá cinneadh déanta ag an Bhord leanúint leis an gcur chuige reatha go ceann bliain eile.

“Is léir go bhfuil léitheoirí na dtrí fhoilseachán seo sásta leis an ábhar a chuireann siad ar fáil, agus, cé go bhfuil dúshláin éagsúla fós le réiteach, agus muid ag iarraidh cur le líon na ndaoine as an phobal atá ag léamh an ábhair a fhoilsíonn siad, ní mór dúinn cluas a thabhairt do na daoine atá á léamh faoi láthair,” a dúirt Seán Ó Coinn, Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge.

De réir moltaí an Fhorais ní chuirfí maoiniú ar fáil níos mó d’iris liteartha chlóite amhail Comhar agus thiocfadh deireadh ar fad leis an scéim faoina maoinítear an iris Nós.

Dá nglacfaí le plean an Fhorais dhá fhoilseachán ar líne a ndéanfaí maoiniú feasta orthu, iris amhail Comhar ach é ar líne amháin agus  maoiniú laghdaithe aici agus seirbhís nuachta amhail Tuairisc.ie.

Dheimhnigh an Foras chomh maith tráthnóna gur vótáil Bord na heagraíochta Dé hAoine seo caite ar son mholadh an fheidhmeannais go gcuirfí an tríú síneadh ama le conarthaí na bhfoilseachán Gaeilge a ndéanann an eagraíocht maoiniú orthu.

Tá próiseas idir lámha ag Foras na Gaeilge le beagnach dhá bhliain anuas ar mhaithe le socrú a dhéanamh faoi thodhchaí na bhfoilseachán Gaeilge agus cuireadh fad leis na conarthaí atá ag na trí fhoilseachán faoi dhó cheana fad is a bhí an próiseas sin ar bun.

Rinneadh coimisiúnú ar dhá thuairisc éagsúla ó shaineolaithe mar chuid den phróiseas. Moladh i gceann de na tuarascálacha sin go gcuirfeadh an eagraíocht teanga tuilleadh maoinithe ar fáil do Tuairisc.ie agus do na foilseacháin Ghaeilge eile. Bhain an dara tuarascáil le staid earnáil na meán trí chéile in Éirinn seachas le hearnáil na meán Gaeilge.

Tugadh faoi phróiseas comhairliúcháin phoiblí freisin le tuairimí an phobail a fháil faoi mholtaí an Fhorais féin don earnáil.

Tháinig deireadh leis an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí faoi na moltaí sin an mhí seo caite agus ceapadh saineolaí eile le scagadh a dhéanamh ar an aiseolas a bhí faighte ón bpobal.  Liam Ó Cuinneagáin, a bhfuil comhlacht comhairliúcháin oideachais, ROS, aige, a chuir an tuairisc sin le chéile. Cuireadh an ‘tuairisc achomair’ sin ar na haighneachtaí a fuair Foras na Gaeilge faoi bhráid an bhoird ag cruinniú an tseachtain seo caite. 

107 aighneacht ar fad a bhí ann agus tuairiscítear go raibh a bhformhór mór i gcoinne mholtaí an Fhorais.

Dúirt Foras na Gaeilge go bhfoilseofaí tuairisc iomlán faoin bpróiseas comhairliúcháin ar a suíomh gréasáin “go luath”.

Tá dhá shíneadh ama curtha cheana le conarthaí Tuairisc.ie, Nós agus Comhar ó d’fhógair Foras na Gaeilge go raibh fúthu athbhreithniú a dhéanamh ar an earnáil. Beidh an síneadh ama is déanaí, síneadh bliana, caite ar an 31 Nollaig 2019.

Fág freagra ar 'Formhór d’aighneachtaí an phobail i gcoinne mholtaí Fhoras na Gaeilge do na meáin – Seán Ó Coinn'