Tuairisceoir Parlaiminte

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Tá Seirbhís Thithe an Oireachtais freagrach as Tithe an Oireachtais nó Parlaimint na hÉireann a reáchtáil, agus as an tSeirbhís a riar agus a bhainistiú. Cuireann Oifig na nDíospóireachtaí i dTithe an Oireachtais an Tuarascáil Oifigiúil faoi imeachtaí ins an dá

Theach de chuid Thithe an Oireachtais agus dá gCoistí le chéile. Tuairisceoidh an Tuairisceoir Parlaiminte don Eagarthóir Díospóireachtaí agus tá sé/sí freagrach as imeachtaí sa Dáil agus sa Seanad agus sna Coistí a thaifead agus as taifead oifigiúil na ndíospóireachtaí a chur le chéile.

Ní mór d’iarrthóirí cáilíocht Leibhéal 8 (céim onóracha) ar a laghad a bheith acu ar Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí chomh maith le sár-eolas ar Bhéarla agus ar Ghaeilge, sár-chumas scríofa/eagarthóireachta, a bheith cruinn, chomh maith leis an chumas obair a ullmhú in am gairid.

AN DÁTA DEIRIDH:
3PM AR AN DÉARDAOIN 4 DEIREADH FÓMHAIR 2018.

Chun tuilleadh eolais a fháil i dtaobh an phoist seo agus i dtaobh conas iarratas a dhéanamh, téigh go dtí www.publicjobs.ie

Táimid tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus cuirtear fáilte roimh iarratais faoi naoi bhforas an Achta um Chomhionannas Fostaíochta.