Stiúrthóir Feidhmiúcháin a cheapadh le téarma máithreachais a chlúdach

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Is mian le Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Ionad Ealaíon Gaeilge i mBéal Feirste, Stiúrthóir Feidhmiúcháin a cheapadh le téarma máithreachais a chlúdach.

Beidh an té a cheapfar freagrach as ionad ealaíon Gaeilge a stiúradh ar feadh bliana.

Is féidir sainchuntas poist agus foirm iarratais a fháil ó:

ríomhphost: aisling@culturlann.ie ; guthán: 028 9096 4180

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, 216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste, BT12 6AH

Dáta deiridh d’iarratais: Máirt 7 Bealtaine 2019

Dáta agallaimh: Máirt 28 Bealtaine 2019

Tá an Chultúrlann maoinithe ag Foras na Gaeilge, ag Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, ag Comhairle Cathrach Bhéal Feirste agus ag an Roinn Pobal.

Is fostóir comhdheiseanna é Cultúrlann McAdam Ó Fiaich.