Oifigeach Forbartha le cúram ar leith don oideachas Gaeltachta

Is ceanneagraíocht í Gaeloideachas atá freagrach as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge a chur chun cinn

OIFIGEACH FORBARTHA LE CÚRAM AR LEITH DON OIDEACHAS GAELTACHTA

Á LORG

Lánaimseartha, Conradh 3 bliana

Tuilleadh eolais, foirm iarratais, agus sainchuntas poist le fáil ó foluntais@gaeloideachas.ie

Spriocdháta le haghaidh foirm iarratais agus CV –  meánlae, Aoine, 30 Deireadh Fómhair 2020 ar ríomhphost amháin. Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Tá an post seo lonnaithe sa phríomhoifig i Marino, Baile Átha Cliath 9 nó san oifig Ghaeltachta, Indreabhán, Co. na Gaillimhe (ag brath ar rogha an té a cheapfar).

Scála Tuarastail: €30,127 – €50,834

Is ceanneagraíocht í Gaeloideachas atá freagrach as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge a chur chun cinn.

Eolas faoi ghnó na heagraíochta ar fáil ag www.gaeloideachas.ie