Folúntas: Riarthóir Oifige

Coláiste na bhFiann

SAINCHUNTAS POIST

Teideal an Phoist: Riarthóir Oifige

Scála Tuarastail (cineál agus grád) & Pinsean:

Scála státseirbhíse an Oifigigh Chléireachais.

Tuarastal: €23,338 – €39,112  (i gcomhréir le cáilíochtaí agus taithí)

Conas iarratas a dhéanamh:

Seol do CV agus litir iarratais chuig michelle@cnb.ie roimh 5i.n. ar 22 Aibreán 2019