Folúntas: Riarthóir Imeachtaí

Tá post mar Riarthóir Imeachtaí á thairiscint ag Tuismitheoirí na Gaeltachta.

Cuireann Tuismitheoirí na Gaeltachta cúnamh agus tacaíocht ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa nGaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.

Is post ar chonradh bliana atá á thairiscint. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Tuismitheoirí na Gaeltachta agus freagrach do Cheannasaí na heagraíochta.

Beidh an té a cheapfar freagrach as imeachtaí, ócáidí agus ranganna na heagraíochta i gConamara a eagrú i gcomhar le foireann na heagraíochta.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine cumasacha leis an taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas: 

  • Gaeilge mhaith, idir labhartha agus scríofa.
  • Taithí ar obair riaracháin oifige agus eagrú ócáidí.
  • Scileanna maithe cumarsáide, áisitheoireachta, comhordaithe agus idirphearsanta.
  • Scileanna maithe ríomhaireachta agus taithí ar ghnáth bhogearraí oifige.
  • Eolas ar obair na heagraíochta agus ar an bpleanáil teanga.

Beidh an té a cheapfar lonnaithe i SPLANC! Lár-ionad Thuismitheoirí na Gaeltachta ar an gCeathrú Rua, Conamara. Íocfar tuarastal bunaithe ar scála idir €23,572 – €39,112 ag brath ar thaithí agus ar cháilíochtaí.

Ní mór d’iarrthóirí ceadúnas tiomána a bheith acu mar go mbeidh taisteal i gceist leis an bpost. 39 uair oibre sa tseachtain a bheidh i gceist agus beidh roinnt oibre sa tráthnóna agus/nó ag an deireadh seachtaine i gceist

Is ceart litir iarratais maraon le CV reatha a sheoladh roimh 5in Dé Céadaoin 20 Márta 2019 chuig:

An Ceannasaí,
Tuismitheoirí na Gaeltachta
SPLANC!
Páirc Gnó na Ceathrún Rua
An Cheathrú Rua
Co. na Gaillimhe

nó chuig: sorcha@tuismitheoiri.ie

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ach teagmháil a dhéanamh le oifig Thuismitheoirí na Gaeltachta 091 869 571

Is fostóir comhdheiseanna é Tuismitheoirí na Gaeltachta