Folúntas: Príomhoide

Is mian le Bord Bainistíochta Ghaelscoil Lios na nÓg a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh, a rachaidh i mbun dualgais ar an 30ú Meán Fómhair 2019.

Is bunscoil Chaitliceach faoi Fhoras Pátrúnachta na scoileanna lán-Ghaelige í Gaelscoil Lios na nÓg.

Beidh sár-scileanna idirphearsanta, cumarsáide agus ceannaireachta ag a té a cheapfar. Duine fuinniúil, éifeachteach, críochnúil a bheidh ann/inti, tiomanta d’fhorbairt iomlán na ndaltaí agus d’fhís bhunaidh na scoile, a chuimsíonn Gaelscolaíocht, cultúr agus oidhreacht.

Cuir iarratas chuig Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta ag cathaoirleachgsliosnanog@eircom.net