Folúntas: Príomhoide, Coláiste Mhuire

Is mian le Bord Bainistíochta Choláiste Mhuire a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh a rachaidh i mbun dualgais ar an 3 Meán Fómhair 2019. Is meánscoil dheonach Chaitliceach lánGhaeilge é Coláiste Mhuire faoi Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís. Cuireann  an scoil oideachas ar ardchaighdeán ar fáil do bhuachaillí agus do chailíní i mBaile Átha Cliath. […]

Is mian le Bord Bainistíochta Choláiste Mhuire a fhógairt go bhfuil Príomhoide le ceapadh a rachaidh i mbun dualgais ar an 3 Meán Fómhair 2019. Is meánscoil dheonach Chaitliceach lánGhaeilge é Coláiste Mhuire faoi Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís. Cuireann  an scoil oideachas ar ardchaighdeán ar fáil do bhuachaillí agus do chailíní i mBaile Átha Cliath. Tá 289 dalta ar rolla na scoile faoi láthair.

Is féidir teacht ar a thuilleadh eolais faoin scoil ar shuíomh gréasáin na scoile www.colaistemhuire.ie
Tá foirm iarratais ar fáil trí ríomhphost a sheoladh chuig po@colaistemhuire.ie. Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta, Coláiste Mhuire, Bóthar Ráth Tó, Baile Átha Cliath 7, D07 CY97 tríd an bpost amháin faoin 24 Meitheamh 2019. D’fhéadfadh gearrliostú a bheith i gceist. Is fostóir comhionannais é Coláiste Mhuire.